EM LÀ HOA THẬT HIỀN
Em là hoa thật hiền
Nở cho đời hết dữ
Dòng sông trôi miên viễn
Qua bến bờ mộng du


Cánh chim bay tít mù
Về chốn nào quên lãng
Em là hoa hội tụ
Nở cho đời lang thang


Nghe khói sương bẽ bàng
Ngập chân trời thương nhớ
Biển muôn đời hữu hạn
Cho cuộc đời ngu ngơ


Em là hoa hững hờ
Nở cho đời lưu luyến
Ngày qua ngày duyên nợ
Cháy lạ lùng uyên nguyên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 10 năm 2019
ENTIRE TRUTH
I open the closed doors to see the entire truth
Don't you feel the burning youth
Love is crazy like we are rotten fruit
Let's believe each other as life is smooth
Trần Minh Hiền Orlando October 19, 2019