EM LÀ LÁ CHO MÙA THU Ở LẠI
Em là lá cho mùa thu ở lại
Thắp vầng trăng cho sáng lầu đài
Mưa rả rích trong hồn anh khờ dại
Một vì sao lạc bến hình hài


Em là nắng cho mùa thu tồn tại
Vẽ chân dung đời sống tranh tài
Sông vẫn chảy hợp lưu mãi mãi
Ra biển khơi cho con sóng miệt mài


Em là gió cho mùa thu trống trải
Lấp đầy anh cho tâm thức trâm cài
Mơ hạnh phúc cho mọi người cấm trại
Cho thời gian in dấu những dặm dài


Em là ngọc cho mùa thu vô ngại
Mặt trời lên mặt trời lặn hoa lài
Thơ là tiếng mơ hồ miền xa ngái
Hát đi em dạ khúc của thuyền chài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 10 năm 2019
AUTUMN RETURN
You are the poem of autumn return
You are the fires that never burn
Let's pretend that we don't need to take turn
The future won't come unless the ocean churn
Trần Minh Hiền Orlando October 15, 2019