Page 5 of 5 FirstFirst 12345
Results 81 to 96 of 96

Thread: Đôi điều về Phong Thủy

  
 1. #81
  Join Date
  Jan 2002
  Location
  Canada
  Posts
  3,344
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Nhà Số 47 Cửa Ly Chủ Chấn Sinh Khí Trạch

  - Lời tượng ứng cho ngôi nhà Hoả lôi phát phúc phụ nữ lương hiền.
  Ý Nghĩa : Hoa là lửa chỉ vào Ly Lôi là sấm chỉ vào Chấn. Nhà có cửa tại Ly mà chu? tại chấn là ngôi nhà phát lên phước đức và phụ nữ hiền lương.
  - Từ cửa ly biến một lần tới chủ chấn được sinh khi , nên gọi là sinh khí trạch Ly Hoả với chấn mộc gặp nhau gọi mộc hoả thông minh , là cách rất tốt. Sinh Khí Mộc rất hợp với đông tứ trạch lại lân chấn là sinh khí đặng diện đại thịnh đại vượng. Đây là một kiểu nhà đại phú , đại quí công danh rạng rỡ , một bước thông 4 mặt , trai thông minh gái tuấn tú , khoa cử đại thuận lợi nhà này có tên " Đất Bằng nổi lên tiếng sấm " (Bình địa nhất thanh lôi.) Lúc ra đi chỉ là hạng tú tài mà khi trở về nhà là bực trạng nguyên , như một thư sinh cùng khổ bồng nhiên phát đạt giàu sang. Ở ngôi nhà này ở 3 năm tốt lớn 8 năm càng phát đạt , và cứ vậy mà thăng tiến , nếu cộng thêm cái bếp tại tốn thì tăng thêm phước đức , hay tại tại khảm chấn ly cũng rất hay. Còn như nếu bếp năm các phương vị khác thì phần tốt sẽ mất tuỳ theo nặng nhẹ.
  - 1 ) Bếp Càn Kim đối với cửa ly hoả và chủ chấn đều bị tương khắc. Biến sinh tuyệt mạng và ngũ quỷ , là một cái bếp hung hại vô cùng mọi sự đều bất lợi , 100 bệnh gom về chớ nên dùng bếp này.
  - 2 ) Bếp khảm thuỷ đối với cửa ly cửa ly và chủ chấn biến sinh được diên niên và thiên y , hiệp với sinh khí trạch thành một căn nhà có 3 tốt đại kiết lợi.
  - 3 ) Bếp cấn thổ đối với cửa ly hoả là bếp hoạ hại , và đối với chủ chấn là gặp lục sát khiến cho hàng phụ nữ bất lợi , tiểu nhi khó
  nuôi , vợ đoạt quyền chồng , phụ nữ gian ác , có sinh các bệnh phong da.
  - 4 ) Bếp chấn mộc đối với cửa ly là tương sinh và là bếp sinh khí đăng diện đối với chủ chấn tỷ hoà và là phục vị hữu khí. Nhà sinh khí Bếp sinh Khí hỗ biến phục vị , toàn là mộc tinh đối với 3 cung ly chấn chấn đều là hạng tương sinh và tỷ hoà tất cả toàn là mộc hoả đông hợp với đông tứ trạch cho nên bếp chấn cũng là bếp đại lợi.
  - 5 ) Bếp Tốn mộc đối với cửa ly hoả tương sinh và là bếp thiên y đối với chủ chấn tỷ hoà âm dương và hỗ biến được diên niên hữu khí , hiệp cùng sinh khí trạch thành căn nhà có 3 tốt sinh xuất bực nhân hiền , trai thông minh gái tuấn tú , phụ nữ làm việc lương thiện , thật là một cái bếp vinh hoa xương thịnh đệ nhất tốt.
  - 6 Bếp Ly hoả đối với cửa ly hoả tỷ hoà là bếp phục vị đắc vị đối với chủ chấn tương sinh và hữu biến sinh khí hữu khí bếp này tương tự như bếp chấn 3 cung 3 tinh đều đặng tỷ hoà tương sinh toàn là mộc với hoả hợp với đông tứ tra,ch.
  - 7 ) Bếp khôn thổ đối với cửa ly hoả là bị tiết khí và là bếp lục sát đối với chủ chấn tương khắc và hỗ biến ra hoạ hại căn nhà này bếp này sẽ làm phụ nữ đoản thọ sẽ gặp các bệnh phù thủng , vàng da , tỳ vị.
  - 8 ) Bếp đoài kim đối với cửa ly hoả chủ chấn mộc , đều là tương khắc và biến sinh ra ngũ quỷ và tuyệt mệnh nguy hại còn hơn bếp càn , nam nữ yểu thọ quan tụng rối ren trộm cướn nhiễu nhương khẩu thiệt thị phi , phụ nữ sẽ làm loạn và chết cách hung dữ.
  Hết phần của căn nhà số 47.

 2. #82
  Join Date
  Jan 2002
  Location
  Canada
  Posts
  3,344
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Nhà Số 49

  Nhà số 49 là : cửa Chân với Chủ Chấn ( Phục Vị Trạch )
  Cửa cái tại Chấn chủ phòng hay tại Chấn.
  - Lời tượng ứng về ngôi nhà Thê Tử tương khắc Chấn Mộc trùng Ý nghĩa : Vợ Con khắc nhau Chấn Mộc trùng nhau , hay nói chấn gặp chấn , mộc gặp mộc.
  - Từ chấn biến 8 lần tới chủ chấn là được phục vị trạch. Phục vị mộc lâm chấn cũng mộc là đăng diện đem vượng khí về Đông Tứ Trạch , cho nên sơ niên phát giàu có và sang trọng. Nhưng vì hai Chấn thuần Dương thì Âm phải suy , phụ nữ đoản thọ số nhân khẩu chẳng thêm ở lâu năm sẽ sanh goá bụa và nuôi con kẻ khác để kế thừa.

  Cửa Chấn và Chủ Chấn Phối 8 Bếp :
  ( Nhà có cửa chấn và chủ chấn thuộc Đông tứ trạch , vậy nên các đông trù đều có lợi cho căn nhà , còn các tây trù đều bất lợi.)
  1 / Bếp Khôn :Dương Kim là tây trù đối với hai chấn (chủ và cửa ) đều tương khắc phạm nhầm hai ngũ quỹ đại hung mọi sự đều bất lợi người chết , mất nhà cửa bại tán.
  2/ Bếp Khảm : Dương Thuỷ là Đông trù đối hai chấn mộc được tương sinh và biến sinh được hai thiên y , đây là cái bếp tốt. Nhưng Khảm Chấn Chấn thuần dương , tuy sơ niên phát đạt , nhưng ở lâu về sau hiếm con thừa tự , ở goá bất lợi.
  3/ Bếp Cấn : Dương Thổ là tây trù đối với hai chấn đều bị tương khắc và biến sinh ra hai lục sát , là một cái bếp cùng khổ , thất thoát tiền của , hết bại tuyệt điều này lại bại tuyệt điều khác hàng tiểu nhi bị bệnh dạ dày , da vàng và phù thủng.
  4 / Bếp Chấn : Bếp chấn dương mộc là đông trù , đối với cửa chần cùng chủ chấn đều đặng tỵ hoà , biến sinh toàn là phục vị hữu khí , sơ niên tuy có lợi , nhưng vì 3 chấn cũng như là 3 người nam ở chung ( thuần dương )về sau khắc hại vợ , hiếm con thừa tự.
  5/ Bếp Tốn : Tốn Âm Mộc là đông trù , đối với cửa chấn là lưỡng mộc thành lâm , đối với chủ chấn cũng 2 mộc thành lâm , biến sinh được hai diên niên đại kiết đại lợi phước lộc thọ gồm đủ.
  6/ Bếp Ly : Bếp Ly Âm Hoả đối với chủ cửa chấn , là được hai cách mộc hoả thông minh , và biến sinh được hai sinh khí. 100 việc đều được thuận lợi. Bếp ly thuộc đông trù tất hợp các loại mộc chấn thành sinh khí.
  7/ Bếp Khôn : Khôn là Âm Thổ là tây trù bị hai chấn khắc và biến thành hai hoạ hại. Khiến bất lợi cho lão mẫu ( Người đàn bà già ) trong nhà sẽ gặp các bệnh da vàng - sưng chân tay , cùng tỳ vị, chẳng tốt.
  8 / Bếp Đoài : Đoài là Âm Kim là tây trù khắc cửa & chủ chấn , và biến sinh ra tuyệt mạng , cái bếp này rất hung hại , khiến cho người chẳng được thêm , mà conn làm cho nam nữ đoản thọ , tay chân đau nhức , một cái bếp bất lợi toàn diện.
  Đời như là con nước
  Khéo theo ngược về xuôi
  Biết bao giờ có được
  Sự chân thật của đời.

 3. #83
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  13
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  gần đây thấy thiên hạ bàn nhiều về phong thuỷ tôi cũng thấy bán tín bán nghi. chỉ có điều nếu quả thực phong thuỷ có tác dụng thì tai sao đám vua chúa Tàu vốn rất mê phong thuỷ, cũng chẳng có triều đại nào trường tồn? nếu bảo họ xem chưa chuẩn thì ngày nay dựa vào tàn dư của thuật phong thuỷ lại chả đáng ngờ hơn sao?

 4. #84
  Join Date
  Jan 2002
  Location
  Canada
  Posts
  3,344
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Cải Thiện Môi Trường Phong Thuỷ ( Thạch Trần )

  Cải Thiện Môi Trường Phong Thủy
  Nhà cửa cơ sở làm ăn, địa thế đất đai, đa số không hoàn toàn đúng phong thủy. Do không hoàn toàn đúng phong thủy nên cần phải đều chỉnh cho môi trường được tốt đẹp hơn.
  Gặp một thế phong thủy xấu thì có hai cách để chọn lựa: một là rời khỏi chỗ đó, hai là sửa đổi cho được tốt đẹp hơn.
  Ðiều chỉnh phong thủy có thể được giải thích một cách đơn giản là : thay đổi nơi chốn trú ngụ hay làm ăn để làm thay đổi vận xấu của bạn. Sự đều hòa là phần chính yếu của khoa phong thủy học. Ðều hòa một thế phong thủy nào đó là làm cho năng lượng tốt nơi đó tăng lên, dòng khí di chuyển mạnh mẽ mang năng lượng tốt thẩm thấu vào những người ở nơi chốn đó. Những người hưởng được năng lượng tốt sẽ được nhiều sức khỏe và may mắn.
  Gặp nơi chốn sinh khí quá yếu, bạn có thể thay đổi hoàn cảnh để đều hòa dòng khí, hầu mang lại nhiều năng lượng và thông suốt hơn. Gặp nơi chốn phong thủy đang tốt, bạn thay đổi để làm tăng sức mạnh của địa thế sẵn có.
  Những lý do thông thường mà phong thủy thường được sử dụng nhất là :
  - Cứu chữa những nơi sinh khí bị suy yếu, hay nhũng nơi bị trỏ ngại trong cuộc sống. Chẳng hạn như bạn ở vào một căn phòng bị hao tài, bạn dùng phong thủy để làm nơi đó hết bị hao tài.
  - Cải thiện nơi sinh khí không đủ mạnh, hay nhưng nơi thường gây khó chịu cho người ở. Chẳng hạn bạn ở vào một căn phòng tuy tiền tài dư dả, nhưng thường hay bị mỏi mệt, bạn dùng phong thủy để cải thiện nơi đó cho hết bị mỏi mệt.
  - Củng cố sinh khí đang được tốt đẹp, để làm sinh khí nơi đó tăng mạnh hơn nữa. Chẳng hạn bạn có một tiệm bán hàng đang có khách bình thường, bạn dùng phong thủy để củng cố cho sinh khí mạnh hơn nữa, hầu có nhiều khách hơn.
  Nếu bạn muốn cứu chữa và tăng cường sinh khí nơi nào đó, bạn cần cẩn thận suy tính cho kỹ càng, trước khi bắt tay vào cải thiện môi trường. Nếu bỏ quá nhiều công sức để cải thiện, mà kết quả để đạt được quá nhỏ so với công sức bỏ ra thì không nên làm.
  Cải thiện không phải chỉ là trên vấn đề vật chất không thôi, mà còn phải thực hiện trên địa hạt tinh thần, và huyền lực nữa.Ðó là Thân, Khẩu, Ý để tạo dựng một lực lượng mới thay thế cho khí lực củ.
  Có năm phương pháp dùng để cải thiện môi trường tùy theo hoàn cảnh và khó khăn mà bạn đang phải đương đầu. Mỗi phương pháp đều có thể dùng nhiều loại đồ vật khác nhau để đạt đến hiệu quả. Nhưng ở đây chỉ đưa ra những loại thông thường dễ tìm để làm, hoặc là những đồ vật thông dụng nhất mà có thể đem đến hiệu quả cao, trong việc cải thiện môi trường.
  Năm phương pháp dùng để cải thiện môi trường gió là : sử dụng ánh sáng, âm thanh, cây cỏ, nước, và màu sắc. Nhưng trước khi cải thiện, phải dẹp những đồ vật dư thừa không bao giờ sử dụng, để dọn đường cho dòng khí sau này di chuyển được dễ dàng. Ða số các trường hợp cải thiện đều sử dụng ánh sáng, âm thanh, và nước. Vì ánh sáng, âm, thanh, và nước sức ảnh hưởng rất nhanh chóng và hiệu quả cao.
  Phương Pháp Dùng Âm Thanh
  Ân thanh ảnh hưởng rất mạnh đến môi trường chung quanh. Âm thanh có khả năng làm trong sạch lại những loại sinh khí cũ và đổi mới sinh khí, làm cho sinh khí có sẵn tăng mạnh lên. Ân thanh có thể chia làm hai loại : âm thanh trầm và âm thanh cao, âm thanh trầm như trống hay các dụng cụ tương tự; âm thanh cao như chuông, phong linh hay phèng la.
  -Âm thanh trầm thường làm chấn động môi trường, do đó thường mang những cảm ứng không tốt đến nơi bị tác động. Nhưng đôi lúc cũng cần dùng để kích phát tiềm năng đã có sẵn của sinh khí. Phải cẩn thận khi dùng đến những loại phát ra âm thanh trầm.
  -Âm thanh cao có khả năng xua tan ám khí, nên thường được sử dụng trong khoa phong thủy. Ngày nay ngoài những thứ cổ xưa đã dùng còn có thêm chuông điện, cũng được xem là có hiệu quả cao trong việc cải thiện môi trường.
  -Phong linh được sử dụng rộng rãi để đánh tan khí xấu, làm tăng sinh khí nơi nó được treo. Ngoài ra, nó đem đến nhiều may mắn và đánh tan những chướng ngại mà bạn gặp phải. Hãy nhớ treo phong linh với dải đỏ để có được lực tác dụng mạnh nhất và nhanh nhất.
  -Phong linh có thể treo ngoài nhà hay trong nhà tùy theo vị trí cần thiết. Phong linh tiếng càng trong, càng kêu nhiều thì càng có tác dụng tốt. Phong linh làm bằng đồng hay kim loại là tốt nhất. Tuy nhiên, đôi lúc cũng dùng những loại phong linh làm bằng chất liệu khác cho một số trường hợp đặc biệt.
  Nếu treo phong linh trong nhà, thì không cần thiết phải phát ra âm thanh, chính nó đã có đủ sức mạnh như là treo ở ngoài và phát ra âm thanh. Lâu lâu bạn vẫn có thể phát động âm thanh bằng tay, để thay đổi sinh khí.
  -Chuông đồng đước sử dụng khi không thể treo phong linh. Tác dụng của chông đồng yếu hơn phong linh nên thường ít được sử dụng. Chuông đồng cực lớn như đại hồng chung thì tác dụng rất mạnh, hơn hẳn phong linh. Tuy nhiên lại rất kền càng, nên cũng ít được sử dụng. Chuông đồng, phèng la thường sử dụng ở cơ sở lớn, như chùa và các cao ốc to lớn.
  Phương Pháp Dùng Cây Cỏ
  Cây cỏ được sử dụng để làm tăng sinh khí hiện đang có, hay đốc thúc sinh khí đang ngủ yên thức dậy và hoạt động trở lại. Cây cỏ thường được dùng vì dễ áp dụng và làm quang cảnh thêm phần quyến rũ.
  Cây, hoa làm tăng thêm màu sắc và sự sống nơi chốn nó hiện diện. Muốn có được ảnh hưởng tốt đẹp đến môi trường nên sử dụng các loại có hình tròn đầy, xinh tươi, và lá to trôn. Các loại cây có thân và lá nhọn dài, nhất là các loại cây xương rồng thường đem đến những ảnh hưởng không tốt, nên ít khi sử dụng để đều hòa tình huống của môi trường. Tuy nhiên, gặp phải những trường hợp cần thiết vẫn phải dùng như thường.
  Gặp trường hợp cây cỏ hư xấu, cách tốt nhất là thay thế bằng cây cỏ mới. Trường hợp thay thế cây cỏ xấu cũ bằng cây mới, có ảnh hưởng tốt đẹp nhanh chóng đến môi trường, đã được thực nghiệm qua nhiều năm trong khoa phong thủy, và chứng nghiệm sự hữu hiệu của phương pháp nầy.
  Những loại cây khô hoa khô, dù cho cắm đẹp hay làm đẹp thế nào đi nữa, nó cũng biểu thị cho sự chết. Dù cho bạn có chú ý đến điều đó hay không, trong tiềm thức của bạn cũng nghĩ đến sự chết. Con người của bạn tự động giảm đi sự hấp thụ sinh khí của môi trường chung quanh vào người, thì các sự tốt khác cũng giảm theo sinh khí, sự may mắn cũng giảm theo.
  Các loại cây giả làm bằng nhựa được coi là có ảnh hưởng tốt, nếu màu sắc tươi đẹp, và có vẻ sống động. Tuy nhiên không thể nào bằng được cây tươi.
  Dùng cây cỏ để đều chỉnh môi trường phong thủy sẽ có hiệu quả nhanh chóng. Cây cỏ trồng với số lượng bằng số lẻ tốt hơn với số lượng bằng số chẳng.
  Phương Pháp Dùng Nước
  Từ xưa cho đến nay bất cứ chỗ nào có nước là có phát triển đô thị, thành quách và dân cư sinh sống. Con con người rất cần nước và tiếp cận với nước, đó là bản năng tự nhiên theo sinh thái học.
  Thời đại tân tiến ngày nay, con người lần lần rời xa nguồn nước thiên nhiên, thậm chí có nhiều nơi không thấy được nguồn nước thiên nhiên như thế nào nữa. Sự việc rời xa nguồn nước thiên nhiên đưa đến ảnh hưởng nghiêm trọng lên địa hạt tinh thần, và ảnh hưởng đến sinh khí mà con người cần tiếp nhận trực tiếp từ nguồn nước thiên nhiên.
  Phong thủy học chú trọng đến nước và làm cách nào để tạo môi trường tương tự như nguồn nước thiên nhiên. Phương pháp của phong thủy sử dụng là xây dựng nguồn nước nhân tạo, đặt trong nhà hay ngoài nhà. Nếu có thể được thì tạo cho dòng nước chảy, tạo âm thanh róc rách khi chảy qua đá... Sự xáo động của nước sẽ tạo ra nhiều ion âm mà con người cần thiết để đều hòa trạng thái của tinh thần lẫn thể xác.
  -Loại ion âm có rất nhiều ở những nơi có nguồn nước thiên nhiên. Ion âm làm cho con người hít thở dễ dàng. Nhiều người đi nghỉ mát ở những nơi gần sông biển tự nhiên cảm thấy khỏe khoắn, bệnh tật tiêu trừ. Do đó dù không ở gần nguồn nước thiên nhiên, thì cũng nên tạo một nguồn nước tương tự.
  Hồ cá là loại được sử dụng từ xưa cho đến ngày nay, và rất thông dụng trong dân gian. Hồ cá biểu thị cho nguồn nước và sinh lực của thiên nhiên, vì có nước và sinh vật là cá. Tác dụng của hồ cá rất mạnh nên các nhà phong thủy thường dùng để đều hòa môi trường thiếu sự sinh động.
  Hồ cá là vật biểu tượng cho sự may mắn và đem đến tài lộc, nên nhiều nơi làm ăn thường có hồ cá. Cá nuôi trong hồ làm nước sinh động và tạo sinh khí để phát ra khắp mọi nơi. Sinh khí và sự sinh động của nước làm giảm đi áp lực và trở ngại của mọi công việc.
  Ðể giữ cho hồ cá luôn luôn tạo được sứ tốt lành : nước phải trong không vẩn đục, cá nuôi trong hồ phải khỏe mạnh, nếu có con nào chết phải thay bằng con khác càng sớm càng tốt.
  -Hồ phun nước có khả năng đem sinh khí mới đến môi trường, và thanh lọc khí xấu. Hồ phun nước hay thác nước nhân tạo dù cho ở trong nhà hay ngoài nhà tác dụng vẫn như nhau.
  -Hồ phun nước tốt nhất là phải thấy nước phun lên và rớt xuống tạo thành bọt. Loại tương tự là bánh xe nước quay kéo nước lên xuống.
  -Thác nước là loại có bức tường để nước từ trên chảy xuống. Loại tốt nhất là bức tường để cho nước chảy xuống phải có chỗ lồi ra lõm vào thì nới tạo được sinh thái tốt nhất.
  -Hồ phun nước hay thác nước đại biểu cho sứ lưu chuyển tiền bạc. Nước kêu tí tách, bọt nước lăn tăn là tốt nhất cho tài lộc.
  -Hồ tắm chứa rất nhiều nước, mặt hồ là nơi tích trữ sự may mắn về tiền bạc, độ sâu của hồ chứa khí lực về danh chức. Nhưng hồ tắm cần làm theo một số tiêu chuẩn nhất định.
  -Hồ tắm quá lớn đối với căn nhà là nghịch khí, căn nhà không còn làm chủ được nữa, mà hồ làm chủ căn nhà. Cho dù vị trí của hồ tắm có tốt cũng không phát vào nhà, mà phát tán ra bên ngoài. Những nhà chung quanh hưởng lợi, nhà có hồ tắm tiêu hao. tốt nhất là hồ tắm nên có độ lớn vừa phải so với căn nhà.
  -Hình dáng của hồ tắm cũng quan trọng không kém. Cạnh nhọn của hồ vuông, hồ chữ nhật, hồ tam giác chĩa vào nhà, thì những người ở trong nhà thường hay bị tai họa nặng nề.
  -Hồ bán nguyệt hay hồ mảnh trăng khuyết, nếu hai cạnh nhọn chĩa hướng ra ngoài nhà, thì những người ở trong nhà thường hao tán tiền bạc, hay nói cách khác là nhà tán tài.
  -Hồ hình hạt đậu, hình trái thận, hồ hình tròn là hình dáng tốt nhất cho mọi kiểu nhà. Thế nằm của các kiểu hồ trên tốt nhất là ôm vào nhà, là biểu tượng của sự phát đạt, hanh thông mọi bề.
  -Hồ thiên nhiên nước thường lưu chuyển dưới lòng đất, mang nhiều địa khí và sinh khí của mạch đất. Ngoài ra còn là nơi thu góp nước từ núi, thác nước, và nước trời mưa. Cho nên hồ nước thiên nhiên là nơi khí thiên địa ( trời, đất ) hội họp nên rất mạnh. Cho dù hồ thiên nhiên to lớn cỡ nào cũng không bị nghịch khí.
  Cơ sở làm ăn, hay nhà ở nếu gần hồ thiên nhiên thì sẽ nhận dược nhiều sự tốt lành đem lại. Cho Dù hồ thiên nhiên có nhỏ vẫn có ảnh hưởng lớn lao với địa thế chung quanh.
  Tất cả các loại hồ từ thiên nhiên cho đến nhân tạo đều phải trong và sâu thì mới đem lại nhiều sự may mắn về công danh tài lộc. Nước hồ đục sẽ dẫn đến sự nghèo khó, trở ngại trong công việc.
  Nên làm mọi cách để cho hồ nước trong là vấn đề chủ yếu nhất. Hồ tắm dù có trong nhưng vì có quá nhiều hóa chất nên ảnh hưởng không mạnh lắm. Tuy nhiên có còn hơn không.
  Phương Pháp Dùng màu Sắc
  Màu sắc ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong đời sống hằng ngày. Nếu các bạn chịu khó chú ý một tí, các bạn sẽ thấy đôi lúc mặc bộ đồ màu gì đó, bạn có cảm giác tự tin vững mạnh và... Dó là do màu sắc tác động lên bạn. Phong thủy dùng màu sắc tác động lên môi trường để làm thay đổi tình trạng ở nơi đó.
  Một căn phòng cần đều chỉnh luồn sinh khí, đôi lúc chỉ cần sơn lại màu khác. hay trang trí lại quang cảnh, để cho màu sắc nổi bật lên là các bạn đã có một luồn sinh khí mới.
  -Phong thủy thủy chia màu sắc ra làm năm loại chính theo ngũ hành. Màu đen thuộc thủy, đỏ thuộc hỏa, trắng thuộc kim, xanh thuộc mộc, vàng thuộc thổ. Nhưng trên thực tế thì rất khó sử dụng năm màu chính. Do kinh nghiệm lâu năm, các phong thủy đại sư chia các màu ra làm tám loại khác nhau thực dụng hơn, vì tám màu phù hợp với tám cung và tám hướng của bát quái.
  -Hướng bắc hành thủy màu đen, hướng tây bắc hành kim màu xám, hướng đông bắc hành thổ màu xanh, hướng tây màu trắng, hướng đông màu lục ( xanh lá cây ), hướng đông nam màu tím, hướng tây nam màu hồng, hướng nam màu đỏ.
  -Màu đen chủ về quyền lực và sự nghiệp, ngoài ra màu đen có công dụng hút đi khí xấu. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều màu đen thì sính ra tình trạng thiếu sinh khí, thiếu năng lượng, làm trì trệ công việc. Do đó cần cẩn thận khi sử dụng màu đen. Màu vàng chủ về sức khỏe và đều hòa các màu khác, do đó nên áp dụng màu vàng vào môi trường nếu có thể được.
  -Màu xanh chủ về sự thông minh học hành, các công việc về giấy tờ, văn chương thi phú. Nơi nào cần về các vấn đề trên, thì nên cho màu xanh vào để cho mọi việc thuận lợi.
  -Màu xám chủ có quý nhân giúp đỡ, sự thuận từ ngoài đưa đến. Nhưng có quá nhiều màu xám thì chủ sự lệ thuộc vào người ngoài hay bên ngoài. Do đó nếu dùng màu xám quá nhiều sẽ bị người khác đều khiển và lệ thuộc vào bên ngoài, không có lợi.
  -Màu trắng chủ về con cái, bằng cấp, và danh tiến vang ra bên ngoài. Nhưng đừng dùng quá nhiều màu trắng, nếu quá nhiều màu trắng sinh ra cô độc, và không hòa đồng với bên ngoài.
  -Màu hồng tượng trưng cho tình yêu, cho cơ hội về tình cảm và gia đình. Dùng để đều hòa sự xung khắc trong tình cảm, và gia đình.
  -Màu tím có công năng bảo vệ, làm tăng trưởng sinh khí, và làm cho các màu khác hoạt động tích cực hơn. Trong mọi trường hợp nên luôn luôn có màu tím để tăng trưởng sinh khí. Nhưng quá nhiều màu tím và các màu khác ít, sẽ sinh ra tình trạng suy yếu sinh khí, đưa đến sự bất thuận lợi, hay gặp nhiều khó khăn đối đầu.
  -Màu đỏ chủ về sự may mắn, quyền lực, và là năng lượng căn bản của mọi màu. Nhưng quá nhiều màu đỏ thì năng lượng quá thặng dư, sẽ đốt ngược trở lại, gây tác hại hoặc hủy hoại nơi đó.
  -Màu lục ( xanh lá cây ) là màu mang nguồn sinh lực mới, làm đổi mới môi trường, mang lại nhiều kết quả tươi đẹp. Nhưng nếu quá nhiều màu lục sẽ sinh ra tình trạng phản thường. Nó sẽ không sinh cho bản thân mà sinh cho bên ngoài.
  -Màu sắc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến môi trường nơi nó hiện diện. Ðặt biệt là khi nó được phối hợp với ánh sáng, thì công năng còn mạnh hơn nữa. Nhưng phải cẩn thận khi dùng chung với ánh sáng, vì phải tính đến độ mạnh yếu của ánh sáng áp dụng trên mỗi màu, sao cho được đều hòa thì sẽ đạt được yêu cầu mong muốn.
  -Dùng hệ thống màu cầu vồng : hướng nam màu đỏ, tây nam màu cam, tây màu trắng, tây bắc màu lam ( xanh da trời ), bắc màu đen, đông bắc màu xanh, đông màu lục ( xanh lá cây ), đông nam màu tím. Hệ thống màu cầu vồng mạnh hơn hệ thống màu cửu tinh.  Các phương Pháp Khác Trong Phong Thủy
  Ngoài năm thứ : âm thanh, ánh sáng, cây cỏ, màu sắc, và nước người ta còn dùng đến các phương pháp khác cũng có kiến hiệu không kém.
  Dùng vật chuyển động như chong chóng, quạt máy, con lắc...
  -Chong chóng có nhiều màu sắc thường được dân tây phương và trung đông sử dụng nhiều nhất. Họ dùng chong chóng nhiều màu để làm tan đi khí xấu, đem sự may mắn đến cho họ. Nhưng phương pháp nầy sẽ làm hại những người chung quanh. Nếu như có đại sư phong thủy nào đó chận được sự tác hại của chong chóng nhiều màu sắc, thì người dùng nó sẽ bị họa hại và tai nạn. Không nên dùng chong chóng nhiều màu, vì nếu không cẩn thận sẽ hại đến người khác và có thể hại đến chính mình.
  -Dùng các loại chuyển động như con lắc, cột cờ, treo một loạt cờ. cột đèn, hay chong chóng bình thường ( không có nhiều màu ), sẽ giúp cho sinh khí di chuyển dễ dàng, ngoài ra nó còn làm cho môi trường cân bằng trở lại.
  -Dùng các loại đồ vật khác nhau tác động vào môi trường, để điều khiển luồn sinh khí của môi trường đó. Tuy nhiên, những cái gì chưa được hệ thống hóa, thì khi sử dụng phải cẩn thận. Chẳng hạn, như nấu ăn, nhiều đầu bếp cùng biết nấu như nhau, họ biết cùng công thức như nhau, nhưng có người nấu ngon, có người nấu dở. Về phong thủy cũng vậy, các phương pháp chưa được hệ thống hóa, khi sử dụng phải gia giảm tùy theo hoàn cảnh. Có hiệu quả nhiều hay ít tùy theo người.
  -Dùng cờ và các dải màu sắc khác nhau, cũng được đông phương và tây phương ưa chuộng. Màu thường được thầy phong thủy sử dụng nhiều nhất là màu lục ( xanh lá cây ). Nhưng còn tùy theo trường hợp mà dùng màu nào cho hợp lý.
  -Dùng cờ và các dải màu sắc khác nhau, cũng được đông phương và tây phương ưa chuộng. Màu thường được thầy phong thủy sử dụng nhiều nhất là màu lục ( xanh lá cây ). Nhưng còn tùy theo trường hợp mà dùng màu nào cho hợp lý.
  -Dùng vật nặng và to lớn cho những trường hợp căn nhà hay cơ sở làm ăn bị khuyết hãm, hay cần đều hòa quang cảnh chung quanh để cho hình dáng được hoàn chỉnh hơn, ngũ hành được đều hòa hơn, ngoài ra nó còn dùng để chận những hướng xấu, hướng dẫn luồn sinh khí đi đúng đường mong muốn.
  -Các loại vật nặng và to lớn thường dùng trong phong thủy là: các loại hình tượng lớn nhìn vào có vẻ dữ dằn để trấn giữ những nơi cần thiết, các khối đá hay cục đá to lớn chêm vào những nơi khuyết hãm của căn nhà để làm mất đi chỗ xấu, các cây có thân mộc (cây lớn cao có thân gỗ, không phải loại cây có thân mỏng mềm) có công dụng vừa chận các hướng xấu vừa đem sinh khí đến những nơi nó hiện diện.
  -Có một số trường hợp người ta còn dùng đến đồ vật như bàn ghế tủ giường. Một số trường hợp khác vì để làm đều hòa nguyên miếng đất, hay cơ sở thương mãi, người ta còn xây thêm cao ốc. Nói tóm lại, chúng ta có thể bỏ thêm bất cứ loại gì để làm đều hòa đều có ảnh hưởng tốt.
  -Dùng sáo làm bằng trúc cũng thường đem lại nhiều may mắn. Sáo trúc làm tăng lực dương rất mạnh, do đó những nơi nào tối tăm u ám, âm khí quá nặng nề, và những nơi cần dương lực phù trợ, thì nên treo một hoặc hai cây sáo trúc nơi đó. Sáo trúc tốt nhất nên treo xiên góc khoảng 45 độ. độ dài của sáo trúc lấy số 9 làm tiêu chuẩn. Chẳng hạn như : 9 inches, 9 cm, 9 mắt trúc...
  -Dùng những dấu hiệu đặt biệt để làm tăng lên hoặc giảm xuống những loại khí riêng biệt mà mình mong muốn.
  -Loại thường dùng nhất là tranh ảnh. Người ta chọn loại tranh ảnh biểu thị cái gì muốn nhận vào, hoặc là làm sạch hay thanh lọc mơi chốn đó, hay những bức tranh có biểu tượng xua tan sự xấu xa u ám. Loại nầy rất dễ sử dụng và làm đẹp nơi nó hiện diện nên rất được ưa chuộng.
  -Loại dùng cổ ngữ tuy rất mạnh, nhưng không phổ thông vì nó có nhiều chướng ngại khi dùng đến. Chướng ngại lớn nhất là ít người thông hiểu cổ ngữ để viết ra những điều mình mong muốn. Cổ ngữ theo đúng nghĩa là tử ngữ, tức là ngôn ngữ đã chấm dứt hoặc không có người dùng đến, và không còn phát triển nữa.
  -Cổ ngữ khác với sinh ngữ ở chỗ, cổ ngữ không còn phát triển nữa, nên các ý nghĩa không bao giờ thay đổi, viết ra sao thì ý như vậy không thay đổi theo năm tháng. Sinh ngữ là ngôn ngữ đang phát triển nên các ý nghĩa có thể bị thay đổi theo thời gian, do đó một câu viết ra có thể bị thay đổi ý nghĩa theo thời gian, không nên dùng nhiều trong phong thủy.
  Cổ ngữ có hiệu lực mạnh là vì nó không bao giờ thay đổi ý nghĩa, tuy nó đã không được sử dụng lâu năm lắm rồi, nhưng sức mạnh vẫn còn tồn tại trong không gian. Không gian có khả năng tồn trữ mọi biến động, cũng như sức mạnh của mọi thứ. Nên khi dùng cổ ngữ là kéo lại sức mạnh của ngôn ngữ đó. Phong thủy sử dụng cổ ngữ vì sức mạnh và ý nghĩa không bao giờ thay đổi, nên lực ảnh hưởng tác động đến môi trường rất mạnh.
  -Loại dùng bùa ít được phổ biến trong giới phong thủy, vì khi muốn sử dụng được phải bỏ công luyện tập, trình độ cao thấp khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau. Ða số những người luyện bùa không chú trọng nhiều vào phong thủy, nên khi cần dùng đến không biết loại nào là thích hợp nhất cho trường hợp cần sử dụng.
  Chữ bùa là các loại dấu hiệu đặt biệt, có công năng đặt biệt, nó tồn tại trong vũ trụ không biết tự bao giờ rồi. Sức mạnh của bùa không thể khinh thường, vì nó thu hút lực lượng vũ trụ để phát ra công năng và khí lực. Các phong thủy sư ít khi sử dụng, vì lực vũ trụ quá mạnh nếu không khéo đều khiển sẽ gây tác hại không nhỏ. Các người không rành bùa cũng không nên tự động dùng đến, vì không đều khiển được sẽ rất nguy hiểm đến môi trường chung quanh.
  -Ngoài những phương pháp sử dụng dấu hiệu đặt biệt kể trên, người ta còn dùng đến mùi thơm để chỉnh đốn môi trường. Mùi thơm giống như miếng mồi dùng để chiêu dụ những loại khí cần thiết, nó cũng được xem là loại khá mạnh. Nhưng cho đến ngày nay, việc hiểu rõ công dụng của từng loại mùi tác động lên môi trường chưa được xác định rõ ràng. Các phong thủy sư cũng ít người nghiên cứu để phổ biến ra.
  -Các loại mùi thường được dùng chung với nhang hay dầu, để mùi tiết ra từ từ và lâu dài, môi trường sẽ được thay đổi theo từng mùi, tùy theo loại mùi mình sử dụng.
  -Tây phương thường sử dụng các loại hương liệu và dầu thơm nhiều nhất. Nhưng các nhà nghiên cứu chỉ chú trọng đến sự chiêu dụ con người nhiều hơn là dùng để thay đổi môi trường. Tuy nhiên nếu các bạn thấy hứng thú về vấn đề nầy, thì hãy đến các tiệm bán hương liệu để mua. Có một số chủ tiệm hương liệu rất rành về tính chất cũng như công dụng của từng loại hương liệu.
  Có một số sách cổ xưa và thời nay cũng nói đến công dụng của từng mùi. Các bạn có thể thử áp dụng hương liệu vào môi trường xem. Sẽ có những kết quả bất ngờ xảy ra ngoài dự liệu của bạn. Có nhiều trường hợp không thể dùng bất cứ phương tiện gì, ngoại trừ dùng đến hương liệu.

  Thạch Trần
  Đời như là con nước
  Khéo theo ngược về xuôi
  Biết bao giờ có được
  Sự chân thật của đời.

 5. #85
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  29
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  thank Vongo

 6. #86
  Join Date
  Jan 2002
  Location
  Canada
  Posts
  3,344
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Nhà số 50 Cửa Chấn với chủ Tốn ( Diên Niên Trạch )
  - Lời tượng ứng Lôi Phong tương phối Tốc Phát Phúc.
  Ý Nghĩa Sấm Gió gặp nhau rất mau phát phước. Sấm chỉ vào Chấn , Phong là gió chỉ vào Tốn. Chấn Tốn gặp nhau biến sinh diên niên , là kiết tinh du niên khiến cho nhà phát phúc mau lẹ.
  - Từ cửa Chấn biến ba lần tới chủ tốn được diên niên trạch ( phước đức ). Chấn dương mộc Tốn là âm mộc , còn được gọi là lưỡng mộc thành lâm. Mộc thịnh ga9.p diên niên kim là cây quí gặp cưa búa tốt đẽo chuốt thành vật quí giá , chủ sự công danh hiển đạt , con cháu đông , thành công đổ đạt , phát phú quí , phát tài lộc. Cũng gọi là đất bằng nổi lên tiếng sấm , ý nói sang giàu bất ngờ. ( chú ý chớ luận Diên niên kim khắc chấn tốn mộc là bất lợi ).

  Cửa Chấn với chủ tốn phối 8 bếp
  Nhà có cửa chấn chủ tốn thuộc đông tứ trạch , như vậy cho nên các đông trù đều có lợi , và như tây trù thì có phần hình khắc và bất lợi cho căn nhà.

  1 ) Bếp Càn dương Kim là tây trù , khắc cả cửa Chấn và chủ tốn , và biến sinh 5 qui/ với họa hại , là cái bếp đại hung , kha9'c hại vợ con.

  2) Bếp Khảm : Dương thủy là đôn trù , sinh cả cửa chấn và chủ tốn , biến sinh được thiên y với sinh khí hiệp với Diên Niên Trạch thành nhà 3 tốt , đại kiết đại lợi.

  3) Bếp Cấn : Dương Thổ là tây trù , đối với cửa chấn và chủ tốn đều bị tương khắc , biến sinh lục sát và tuyệt mạng , hiếm con thừa tự , và bị tán tài.

  4) Bếp Chấn : Dương mộc là đông trù , ga9.p cửa chấn và chủ tốn toàn là mộc , hợp lại như rừng cây sầm uất , đại kiết đại lợi.

  5) Bếp tốn : âm mộc là đông trù , gặp chấn tốn toàn là mộc , mộc nhiều khi mộc thịnh đem vượng khí , đem vượng khí cho đông tứ trạch , rất tốt như bếp chấn.

  6 ) Bếp Ly : âm hoa/ là đông trù , ga9'.p chấn tốn được cách là Mộc Hỏa thông minh , lại biến sinh khí với thiên y hợp cùng với diên niên trạch thành căn nhà 3 tốt , đây là cái bếp tam nguyên cập đệ , đại kiết. Nam thông minh nữ tuấn tú , người đàng hoàng nhà cửa đàng hoàng , cho nên mọi chuyện trong gia đình đền suôn sẻ.
  ( 3 nguyên cập đệ là thi đổ : giải nguyên, hội nguyên & đình nguyên. ( tiến sĩ ).

  7) Bếp khôn : âm thổ tây trù , đồng bị cửa chấn và chủ tốn khắc , rất tai hại cho người già nhất là lão mẫu , không thọ dài mạng sống.

  8) Bếp Đoài : âm kim là tây trù , kha9'c ca/ cửa chấn và chủ tốn , biến sinh tuyệt mạng và lục sát , khiến nam nữ yểu thọ.
  Đời như là con nước
  Khéo theo ngược về xuôi
  Biết bao giờ có được
  Sự chân thật của đời.

 7. #87
  Join Date
  Apr 2005
  Posts
  397
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Trông phần post của Thinkofme tôi thấy có những phần cần hình dẫn giải mà sao không thấy Thinkofme post lên?

 8. #88
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  128
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Xin lỗi bác vongo, đọc thấy hoa cả mắt luôn

 9. #89
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  2,006
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Quote Originally Posted by lechan99 View Post
  gần đây thấy thiên hạ bàn nhiều về phong thuỷ tôi cũng thấy bán tín bán nghi. chỉ có điều nếu quả thực phong thuỷ có tác dụng thì tai sao đám vua chúa Tàu vốn rất mê phong thuỷ, cũng chẳng có triều đại nào trường tồn? nếu bảo họ xem chưa chuẩn thì ngày nay dựa vào tàn dư của thuật phong thuỷ lại chả đáng ngờ hơn sao?
  trần, lê, lí, nguyển.... kéo dài từ mấy chục năm tới mấy trăm năm mà hông trường toàn....
  Đả đảo báo người việt, báo viet weekly, báo người việt today news

 10. #90
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  112
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  hay quá trời
  Biết thì nói , Không thì cũng.....


 11. #91
  Join Date
  May 2010
  Posts
  80
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  DƯƠNG TRẠCH TAM YẾU
  (KIẾN TRÚC HỌC PHƯƠNG ĐÔNG)
  Triệu Cửu Phong

  BÀI 13:
  BÁT TINH PHÂN PHÒNG HƯNG BẠI
  - Phòng – chúa dùng Tham lang thì trưởng nam hưng phát, dùng Cự môn thì trung nam hưng phát, dùng Vũ khúc thì thiếu nam hưng phát. Trái lại phòng – chúa có Phá quân hay Liêm trinh thì trưởng nam suy bại, ắt chịu nghèo nàn và thường bị hình tụng, có Văn khúc thì trung nam suy bại, có Lộc tồn thì thiếu nam suy bại. (Trưởng nam là con trai cả hoặc nói chung là hạng con cháu trọng tuổi. Trung nam là con trai thứ, hoặc hoặc nói chung là hạng con cháu lứa tuổi vừa vừa. Thiếu nam là con trai út, hoặc nói chung là hạng con cháu nhỏ tuổi). Men thi sao? who like money
  BÀI 14:
  BÁT TINH ĐỊNH TỬ TÔN
  - Tham lang sanh 5 trai hiển đạt. Vũ khúc sanh 4 trai cường thịnh. Cự môn sanh 3 chàng hào hùng. Liêm trinh sanh 2 đứa. Văn khúc bất quá một trai. Phụ Bật chỉ có con rể. Phá quân là sao tuyệt khí ứng điềm goá bụa, cô độc. Lộc tồn khó con trai nhưng ứng điềm sống lâu.
  Đại khái luận số con cho bát tinh là như vậy. Men thi sao? who like money
  BÀI 15:
  HOÁ TƯỢNG ỨNG, NỘI NGOẠI SINH KHẮC
  - Thuần Âm là ròng một loại Âm, như Tốn Ly Khôn Đoài gặp nhau. Phàm thuần Âm thì chẳng sanh hoá, chẳng sanh con cái mà thường bị bệnh hoạn. Thí dụ: Cửa – cái tại Ly mà Chủ – phòng tại Đoài, Cửa – cái tại Tốn mà Bếp tại Ly, hoặc ba chỗ chính yếu là Cửa – cái, Chủ – phòng (hay Sơn – chủ) và Bếp tại Ly, hoặc ba chỗ chính yếu là Cửa – cái, Chủ – phòng (hay Sơn – chủ) và bếp đều ở trong vòng 4 cung Tốn Ly Khôn Đoài. Men thi sao? who like money
  Last edited by Ong Noi U; 08-15-2010 at 12:30 AM.

 12. #92
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Trái với suy nghĩ của nhiều người, Phong thủy thực thụ không đặt nền móng trên tín ngưỡng và mê tín. Đó là một ngành khoa học tự nhiên, đã qua thử nghiệm và thực hành suốt hơn 3.000 năm.  Phong thủy là nghệ thuật sống hài hòa với thiên nhiên, dùng thiên nhiên để cải thiện cuộc sống. Khi đã sống hài hòa với thiên nhiên và chính mình, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn.  Nghiên cứu

  Nghiên cứu

  Phong thủy là ngành nghiên cứu dòng chảy năng lượng giữa thiên nhiên với con người.  Môn Sinh thái học của phương Tây có thể được xem là bộ môn gần gũi nhất với phong thủy. Tuy nhiên, Sinh thái học nghiên cứu về cây cỏ và động vật, còn phong thủy giải quyết các vấn đề liên quan tới tất cả sự vật, bao gồm cả con người và nhà cửa.  Phong thủy là ngành học nghiên cứu dòng chảy năng lượng giữa thiên nhiên với con người, và ngược lại. Dòng chảy tự nhiên này chi phối cách chúng ta trưởng thành, phát triển và cảm nhận. Vì tất cả các dạng năng lượng đều luôn trong trạng thái biến đổi, sự tương tác này ảnh hưởng tới chúng ta, có thể theo hướng tốt hơn, hoặc đôi khi theo hướng xấu đi. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống của mỗi người.  Hiểu và nắm bắt được quá trình này, chúng ta có thể duy trì những ảnh hưởng tích cực và loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực, và nhờ đó mà bớt căng thẳng, có điều kiện tập trung năng lượng cho những việc tốt đẹp hơn trong cuộc sống.  Việc thực hành phong thủy bắt nguồn từ cách nhìn nhận vũ trụ của người Trung Hoa. Theo đó, vạn vật trên trái đất được chia thành 5 hành cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và hai dạng năng lượng: Âm/Dương. Năng lượng này được gọi là Khí, hay nói một cách hoa mỹ là Nguyên khí Trời Đất do Rồng thổi ra, giúp mang lại may mắn cho những người được Khí này bao bọc.

  Âm dương ngũ hành.

  Phong thủy theo nghĩa đen là “gió” và “nước”. Nó được dùng để chỉ đất đai, đồi núi, thung lũng, các dòng chảy của nước. Kích thước, hình dáng, phương hướng và tầng cấp của những thực thể này được quyết định bởi sự tương tác của hai lực lượng hùng hậu “gió” và “nước”.  Nếu xét về khía cạnh kỹ thuật sống, phong thủy có thể được hiểu là ngành khoa học về cách lựa chọn và sắp xếp môi trường theo nguyên tắc ngũ hành và âm dương, giúp tạo nên năng lượng hài hòa, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người ở trong môi trường này. Phong thủy đồng thời cũng là nghệ thuật và kỹ năng sửa chữa sự mất cân đối của môi trường, giúp cuộc sống trở nên hài hòa hơn. chính vì thế khi thị trương sim so dep đã áp dụng ngay sim phong thuy hay phong thuy sim  Sống trong một xã hội chuyển động không ngừng nghỉ, con người ngày càng xa rời cách sống tự nhiên. Thuyết Âm Dương (hay sự cân bằng tự nhiên) – nền tảng của phong thủy - cho rằng, bất cứ trạng thái nào nếu trở nên thái quá sẽ chuyển sang trạng thái đối lập. Theo đó, âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm. Ví dụ ngày (dương) phát triển đến cùng cực thì chuyển sang đêm (âm) và ngược lại. Lối sống hiện đại trở nên quá cực đoan, khiến con người quên mất ý nghĩa của môi trường tự nhiên xung quanh. Hậu quả là chúng ta ngày càng chuốc thêm nhiều lo lắng, căng thẳng. Và việc trở lại với dòng chảy tự nhiên có lẽ cũng là một quy luật tất yếu.

 13. #93
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Trái với suy nghĩ của nhiều người, Phong thủy thực thụ không đặt nền móng trên tín ngưỡng và mê tín. Đó là một ngành khoa học tự nhiên, đã qua thử nghiệm và thực hành suốt hơn 3.000 năm. Phong thủy là nghệ thuật sống hài hòa với thiên nhiên, dùng thiên nhiên để cải thiện cuộc sống. Khi đã sống hài hòa với thiên nhiên và chính mình, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Nghiên cứu Nghiên cứu Phong thủy là ngành nghiên cứu dòng chảy năng lượng giữa thiên nhiên với con người. Môn Sinh thái học của phương Tây có thể được xem là bộ môn gần gũi nhất với phong thủy. Tuy nhiên, Sinh thái học nghiên cứu về cây cỏ và động vật, còn phong thủy giải quyết các vấn đề liên quan tới tất cả sự vật, bao gồm cả con người và nhà cửa. Phong thủy là ngành học nghiên cứu dòng chảy năng lượng giữa thiên nhiên với con người, và ngược lại. Dòng chảy tự nhiên này chi phối cách chúng ta trưởng thành, phát triển và cảm nhận. Vì tất cả các dạng năng lượng đều luôn trong trạng thái biến đổi, sự tương tác này ảnh hưởng tới chúng ta, có thể theo hướng tốt hơn, hoặc đôi khi theo hướng xấu đi. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống của mỗi người. Hiểu và nắm bắt được quá trình này, chúng ta có thể duy trì những ảnh hưởng tích cực và loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực, và nhờ đó mà bớt căng thẳng, có điều kiện tập trung năng lượng cho những việc tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Việc thực hành phong thủy bắt nguồn từ cách nhìn nhận vũ trụ của người Trung Hoa. Theo đó, vạn vật trên trái đất được chia thành 5 hành cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và hai dạng năng lượng: Âm/Dương. Năng lượng này được gọi là Khí, hay nói một cách hoa mỹ là Nguyên khí Trời Đất do Rồng thổi ra, giúp mang lại may mắn cho những người được Khí này bao bọc. Âm dương ngũ hành. Phong thủy theo nghĩa đen là “gió” và “nước”. Nó được dùng để chỉ đất đai, đồi núi, thung lũng, các dòng chảy của nước. Kích thước, hình dáng, phương hướng và tầng cấp của những thực thể này được quyết định bởi sự tương tác của hai lực lượng hùng hậu “gió” và “nước”. Nếu xét về khía cạnh kỹ thuật sống, phong thủy có thể được hiểu là ngành khoa học về cách lựa chọn và sắp xếp môi trường theo nguyên tắc ngũ hành và âm dương, giúp tạo nên năng lượng hài hòa, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người ở trong môi trường này. Phong thủy đồng thời cũng là nghệ thuật và kỹ năng sửa chữa sự mất cân đối của môi trường, giúp cuộc sống trở nên hài hòa hơn. chính vì thế khi thị trương sim so dep đã áp dụng ngay sim phong thuy hay phong thuy sim Sống trong một xã hội chuyển động không ngừng nghỉ, con người ngày càng xa rời cách sống tự nhiên. Thuyết Âm Dương (hay sự cân bằng tự nhiên) – nền tảng của phong thủy - cho rằng, bất cứ trạng thái nào nếu trở nên thái quá sẽ chuyển sang trạng thái đối lập. Theo đó, âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm. Ví dụ ngày (dương) phát triển đến cùng cực thì chuyển sang đêm (âm) và ngược lại. Lối sống hiện đại trở nên quá cực đoan, khiến con người quên mất ý nghĩa của môi trường tự nhiên xung quanh. Hậu quả là chúng ta ngày càng chuốc thêm nhiều lo lắng, căng thẳng. Và việc trở lại với dòng chảy tự nhiên có lẽ cũng là một quy luật tất yếu.

 14. #94
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Bài viết thật hữu ích, mình cũng đang tìm hiểu về phong thủy nên rất cảm ơn bác nhé

 15. #95
  Join Date
  Aug 2012
  Posts
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  • nguồn gốc Linh vật phong thủy và sự gắn kết đến phong thủy sim số đẹp

  Con linh thú (linh vật) ấy có mặt giống con lân đực, không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng, bạc, đặc biệt nó không có hậu môn, do vậy vàng bạc nó ăn vào không bị thoát đi đâu, cho dù no căng bụng.  Tương truyền, thời vua Minh Thái Tổ khi lập nghiệp gặp lúc ngân khố cạn kiệt, vua rất lo lắng. Trong giấc mơ vàng, vua thấy có con vật đầu lân mình to, chân to lại có sừng trên đầu xuất hiện ở khu vực phía trước cung điện nuốt nhanh những thỏi vàng ròng sáng chói mang vào trong cung vua.

  Theo thầy phong thủy, khu vực xuất hiện con vật ấy là cung tài và đất ấy là đất linh, như vậy, theo đó giấc mơ đã ứng với việc trời đất muốn giúp nhà vua lập nghiệp lớn. Sau đó vua Minh Thái Tổ cho xây một cổng thành to trên trục Bắc Nam, đường dẫn vào Tử Cấm thành, ngay tại cung tài ấy.

  Con linh vật ấy có mặt giống con lân đực nhưng lại có râu, mình to, mông to như mông bò, đuôi dài, có chùm lông đuôi rậm. Con vật này không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng, bạc, đặc biệt nó không có hậu môn, do vậy vàng bạc nó ăn vào không bị thoát đi đâu, cho dù no căng bụng. Sau khi có linh vật ấy, ngân khố nhà Minh ngày càng đầy.Sau đó, vua cho tạc tượng con linh vật trên bằng ngọc phỉ thúy và đặt trên lầu cao của khu "Tài môn". Từ đấy, nhà Minh ngày càng mở rộng địa giới và trở thành triều đại giàu có.

  Khi nhà Mãn Thanh lên ngôi vua, họ vẫn rất tin vào sự mầu nhiệm của con vật linh kia và đặt tên cho nó là con Kỳ Hưu hay cũng gọi là Tỳ Hưu. Nhà Thanh cho tạc nhiều tượng con Tỳ Hưu đặt tại cung vua và hoàng hậu. Các cung công chúa, hoàng tử đều không được đặt con Tỳ Hưu. Các quan càng không được dùng cho nhà mình, bởi quan không được giàu hơn vua.

  Thời ấy, ai dùng thứ gì giống vua dùng là phạm thượng. Nhưng với sự linh nghiệm của con vật này khiến các quan lại lén lút tạc tượng con Tỳ Hưu đặt trong phòng kín, ngay cung tài nhà mình để "dẫn tiền vào nhà".

  Muốn tạc tượng phải gọi thợ điêu khắc và thế là thợ điêu khắc cũng tự tạc cho mình một con để trong buồng kín, cầu tài. Cứ thế, các đời sau, con, cháu thợ khắc ngọc cũng biết sự linh nghiệm ấy mà tạc tượng Tỳ Hưu để trong nhà, cầu may.

  Tại sao Tỳ Hưu tạc bằng các loại đá quý tự nhiên thì mới linh? Người Trung Quốc quan niệm rằng chữ Vương có một dấu chấm (.) thành chữ Ngọc, nghĩa là ai dùng ngọc là người vương giả, giàu sang. Do vậy phải tạc bằng ngọc quý thì mới linh nghiệm mà ngọc tự nhiên thì mới quý.

  Truyền thuyết về Tỳ Hưu được xuất phát từ chín loại con của Rồng. Rồng sinh ra chín con, là chín loài thần thú nhưng không phải là rồng. Chín loài ấy, có 2 thuyết khác nhau, với thứ tự cũng khác nhau:

  Thuyết 1: Tỳ hưu - Nhai xế - Trào phong - Bồ lao - Toan nghê - Bí hí - Bệ ngạn - Phụ hí - Si vẫn.

  Thuyết 2: Bí hí - Si vẫn - Bồ lao - Bệ ngạn - Thao thiết - Công phúc - Nhai xế - Toan nghê - Tiêu đồ.

  Đặc điểm của các loài này được cho là như sau:

  1. Tỳ Hưu (Tu Lỳ):

  Tỳ Hưu đầu như Kỳ Lân, có một sừng, thân của gấu, có cánh trên lưng. Tỳ Hưu một sừng là giống cực kỳ hung dữ, chuyên cắn hút tinh huyết của các loài yêu quái, ma quỷ nên còn gọi là con Tịch Tà. Loại Tỳ Hưu hai sừng là loài chuyên hút vàng bạc, châu báu trong trời đất nên được cho là con vật giữ tài lộc hay còn gọi là Thiên Lộc. Khi đó Tỳ Hưu có đặc điểm miệng to, ngực to, mông to nhưng không có hậu môn (chỉ để hút vào mà không làm mất đi cái gì). Nếu thỉnh một cặp Tỳ Hưu thì con cái là Tỳ, con đực là Hưu.

  Tu Lỳ là kiện tác của Tỳ Hưu, với tư thế cuộn tròn, lưỡi cong, răng sắc đón lộc và giữ của. Khi mua Tỳ Hưu rất dễ bị nhầm thành Chó Trời, không hề có tác dụng tốt cho gia chủ.

  Tỳ Hưu cũng có đặc điểm là thích âm nhạc, có tài thẩm âm. Vì thế nên Tỳ Hưu thường được khắc trên đầu cây đàn hồ cầm, nguyệt cầm, tì bà.

  2. Nhai Xế (Nhai tí): loài mình rồng, đầu chó sói, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém giết chiến trận. Vì thế Nhai Xế được khắc ở thân vũ khí: ngậm lưỡi phủ, lưỡi gươm đao, trên vỏ gươm, chuôi cầm khí giới để thêm phần sát khí.

  3. Trào Phong: có thân phượng, có thể hóa thành chim, đặc điểm thích sự nguy hiểm, nhìn ra vọng rộng. Do đó Trào Phong được tạc ngồi trên nóc nhà, đầu mái nhà nhìn về phía xa.

  4. Bồ Lao: thích tiếng động lớn, âm thanh vang dội, vì thế quai chuông khắc hình Bồ Lao hai đầu quay ra hai bên ôm chặt quả chuông.

  5. Toan Nghê: hình thù giống sư tử, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phun sương. Do đó Toan Nghê được khắc trên các lư hương, đỉnh trầm, ngồi trầm mặc trên đỉnh hay bám hai bên.

  6. Bí Hí còn gọi là Quy Phu: giống con rùa, thích mang nặng, có thể cõng được tam sơn ngũ nhạc không bao giờ mỏi. Vì thế Bí Hí cõng bia, trụ đá, nhiều người nhầm với rùa.

  7. Bệ Ngạn (Bệ hãn) còn gọi là Hiến chương: như con hổ, thích nghe phán xử, phân định; vì thế Bệ Ngạn được tạc ở công đường, nhà ngục, trên các tấm biển công đường.

  8. Phụ Hí: mình dài giống rồng, thích văn chương thanh nhã, lời văn hay chữ tốt. Vì thế Phụ hí tạc trên đỉnh hoặc hai bên thân bia đá.

  9. Si Vẫn (Li vẫn, Si vĩ): miệng trơn họng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại có thể phun nước làm mưa. Vì thế Si Vẫn được tạc trên nóc nhà để phòng hỏa hoạn, khác với Trào Phong là đầu quay vào trong, nuốt lấy xà nhà hoặc bờ nóc.

  10. Thao Thiết: thích ăn uống, càng nhiều đồ ăn càng tốt. Vì thế được khắc trên các vạc lớn, lại tượng trưng cho việc thu lấy tài lộc giống Tì Hưu.

  11. Công Phúc (Bát phúc, Bát hạ): thích nước, nên được khắc tạc ở chân cầu, đê đập, cống nước để canh giữ.

  12. Tiêu Đồ (Thúc đồ, Phô thủ): đầu giống sư tử, thích sự kín đáo yên tĩnh. Vì thế được tạc ngoài cửa, ngụ ý giữ yên cho ngôi nhà. Đầu Phô Thủ ngậm thêm cái vòng để khách đến dùng nó mà gõ.
  ngày nay phong thủy không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, mà ngay cả luật chơi sim so dep ,cũng có sim phong thuy ,khi áp dụng phong thủy vào trong cuộc sống,mang lại cho chúng ta sự may mắn,thanh bình,mà chí ít cũng cho bạn cảm giác yên tâm.tự tin.

 16. #96
  Join Date
  Sep 2012
  Posts
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Đôi điều về Phong Thủy

  Em cũng biết phong thủy là có thật nhưng đọc thấy khó hiểu quá à.

Page 5 of 5 FirstFirst 12345

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 29
  Last Post: 03-09-2013, 01:14 AM
 2. Tạ Phong Tần người con yêu của Chúa
  By hoatrinhnu18 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 1
  Last Post: 04-27-2010, 03:25 PM
 3. Tác Phong Của Thằng Bán Nước
  By Thái Hà in forum Khoa Học Chính Trị ( Political Science )
  Replies: 1
  Last Post: 03-09-2009, 12:18 PM
 4. Lại là phong cảnh
  By triphoto in forum CLB Hội Họa & Nhiếp Ảnh
  Replies: 9
  Last Post: 06-16-2008, 08:38 PM
 5. Vài hình phong cảnh
  By hxny007 in forum CLB Hội Họa & Nhiếp Ảnh
  Replies: 2
  Last Post: 04-12-2008, 01:37 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •