Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 20 of 87

Thread: Ca Dao - Tục Ngữ

  
 1. #1
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default Ca Dao - Tục Ngữ

  <center>A


  1. Ai buồn, ai khóc thiết tha
  Tui vui, tui cũng chan hòa giọt châu

  2. Ai cũng tưởng bậu hiền
  Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai

  3. Ai đem con sáo sang sông
  Ðể cho con sáo sổ lồng bay cao

  4. Ai đi đâu ấy hỡi ai
  Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
  Tìm ai như thể tìm chim
  Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Ðông

  5. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
  Phù sa theo nước chảy mênh mông
  Sông ơi, thấm mát đời con gái
  Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng

  6. Ai làm Nam Bắc phân kỳ
  Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương

  7. Ai mà hảo ngọt thì ăn bánh cam
  Ai mà nhát gan thì sợ bánh tét
  Ai ham trồng kiểng thì mê bánh bông lan
  Còn như bánh tráng thì để hàng trai tơ
  Chỉ mấy ả giang hồ, bánh bèo đớp sạch

  8. Ai mà nói dối cùng ai
  Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng
  Ai mà nói dối cùng chồng
  Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao

  9. Ai nhứt thì tôi đứng nhì
  Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba

  10. Ai ơi bưng bát cơm đầy
  Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

  11. Ai ơi, chơi lấy kẻo già
  Măng mọc có lứa, người ta có thì
  Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi
  Cái già sòng sọc nó thì theo sau

  12. Ai ơi, chớ lấy chồng chung
  Chồng chung hai vợ, một mùng
  Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia

  13. Ai ơi chớ lấy học trò
  Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
  Hay nằm thời có võng đào
  Dài lưng thời có áo chào nhà vua
  Hay ăn thời có gạo kho
  Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm

 2. #2
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>A  14. Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn
  Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

  15. Ai ơi chớ vội cười nhau
  Cười người hôm trước hôm sau người cười

  16. Ai ơi chớ vội cười nhau
  Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười

  17. Ai ơi chẳng chóng thì chầy
  Có công mài sắt, có ngày nên kim

  18. Ai ơi đã quyết thì hành
  Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây

  19. Ai ơi ở chí cho bền
  Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

  20. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
  Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai
  Tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài
  Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây

  21. Ai về ai ở mặc ai
  Áo dà ở lại, đến mai hãy về

  22. Ai về ai ở mặc ai
  Thiếp như sầu đượm thắp hoài năm canh

  23. Ai về Bình Ðịnh mà coi
  Ðàn bà cũng biết múa roi, đi quờn (quyền)

 3. #3
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>A  24. Ai về cho thiếp theo cùng
  Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.

  25. Ai về em gởi bức thơ
  Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao
  Non kia ai đắp mà cao
  Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu

  26. Ai về tôi gửi buồng cau
  Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy

  27. Ăn cháo, đá bát
  28. Ăn một buổi giỗ, chạy ba cánh đồng
  29. Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày
  30. Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm
  31. Ăn cây nào, rào cây nấy
  32. Ăn chưa no, lo chưa tới
  33. Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không nhạc
  34. Ăn cơm có canh như tu hành có bạn
  35. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
  36. Ăn dầm, nằm dề
  37. Ăn đi giỗ trước, lội nước theo sau

  38. Ăn được, ngủ được là tiên
  Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo

 4. #4
  @Tieu Yen Tu Guest

  Default

  <center>A
  39. Ầu ợ.. Ví dầu ví dẫu ví dâu
  Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng

  40. Ăn gửi, nằm nhờ
  41. Ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vợ
  42. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
  43. Ăn mày quen ngõ
  44. Ăn miếng chả, trả miếng nem
  45. Ăn ngay, nói thẳng
  46. Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành
  47. Ăn nhai, nói nghĩ
  48. Ăn như xáng xúc, làm như lục bình trôi
  49. Ăn no, ngủ kỹ
  50. Ăn no tức bụng, làm lắm cực thân
  51. Ăn ốc, nói mò

  52. Ăn sao cho được mà mời
  Thương sao cho được vợ người mà thương

  53. Ăn sung ngồi gốc cây sung
  Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

  54. Ăn tàn ăn mạt, ăn nát cửa nhà
  Con gà nuốt trộng, cá bống nuốt tươi

  55. Ăn, thì ăn những miếng ngon,
  Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

  56. Ăn thì vùa, thua thì chạy

 5. #5
  @Tieu Yen Tu Guest

  Default

  <center>A  57. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
  Uống nước nhớ người đào giếng

  58. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

  59. Anh buồn có chỗ thở than
  Em buồn như ngọn nhang tàn nửa khuya

  60. Anh đánh thì em chịu đòn
  Tánh em hoa nguyệt, mười con chẳng chừa

  61. Anh đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài
  Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm

  62. Anh đi đường ấy xa xa
  Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh
  Nước non một gánh chung tình
  Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng

  63. Anh đi em một ngó chừng
  Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu

  64. Anh đi em một ngó chừng
  Ngó trăng trăng lặn, ngó rừng rừng sâu

  65. Anh đi, em ở lại nhà
  Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
  Lầm than bao quản muối dưa
  Anh đi, anh liệu ganh đua với đời

  66. Anh đi kiệu lộng ba bông
  Bỏ em cấy lúa đồng không một mình

  67. Anh em như thể tay chân.

  68. Anh gặp em hồi đứng bóng đang trưa
  Trách trời sao vội tối, anh chưa phân cạn lời

  69. Anh Hai, anh tính đi "mô"?
  Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều

  70. Anh hít cái bông bưởi, anh còn hửi cái bông cam
  Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối

  71. Anh lấy được em bỏ công ao ước
  Em lấy được anh thỏa dạ ước ao

  72. Anh mau thức dậy học bài
  Mong cho anh sớm thành tài
  Trước làm đẹp mặt nở mày mẹ cha
  Sau là không phụ tình ta bao ngày

  73. Anh này rõ khéo làm ăn
  Ði cày chẳng biết, chít khăn mượn người

  74. Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
  Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan

  75. Anh ơi, anh giận em chi
  Anh muốn vợ bé, em thì lấy cho

  76. Anh ơi, anh ở lại nhà
  Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời
  Còn tiền kẻ rước, người mời
  Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa

  77. Anh ơi đã có vợ chưa?
  Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
  Mẹ già anh ở nơi nao
  Ðể em tìm vào hầu hạ thay anh

 6. #6
  @Tieu Yen Tu Guest

  Default

  <center>A  78. Anh ơi em chẳng lấy đâu
  Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền

  79. Anh ơi nơm cá xong chưa
  Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về

  80. Anh thương em, thương quấn thương quít
  Anh bồng ra gốc mít, anh bồng khít gốc chanh
  Anh bồng quanh đám sậy, anh bồng bậy vô mui
  Anh bồng lui sau lái, anh bồng ngoáy trước mũi

  81. Anh thương em trầu hết lá lươn
  Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay
  Dầu mà cha mẹ có hay
  Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
  Gươm vàng để đó em ôi
  Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa

  82. Anh về đô thị hôm nao
  Gió lay cây choại, lệ trào mi em

  83. Anh về em chẳng dám đưa
  Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười

  84. Anh về làm rể ăn cơm với cá
  Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng

  85. Anh với em mà tựa vai kề
  Nay dù em có lạc Sở sang Tề
  Thì em cũng nên gởi thơ về một lá đặng anh hay

  86. Ao có bờ, sông có bến

  87. Ao sâu thì lắm ốc nhồi,
  Chồng mình lịch sự nửa người nửa ta
  Ghen lắm thì đứt ruột ra,
  Chồng mình sẽ tới tay ta phen này

  88. Áo dài, chớ tưởng là sang,
  Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài

  89. Áo mặc sao qua khỏi đầu

  90. Ầu ợ.. Anh về bán đất cây da
  Ðể khuya em đắp gió Tây lạnh lùng

  91. Ầu ợ.. Bồng bống bồng bồng
  Lớn lên con phải cố công học hành
  Thứ nhất học đạo làm người
  Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê

  92. Ầu ợ.. Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
  Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
  Bắt được con trắm con trê
  Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn

  93. Ầu ợ.. Chim quyên lẻ bạn, than thở một mình
  Bây giờ mình lẻ bạn (ơ) một mình, mình thở than

  94. Ầu ợ.. Em tôi khát sữa bú tay
  Ai cho bú thép ngày rày mang ơn

  95. Ầu ợ.. Gió đưa gió đẩy,
  Về rẫy ăn còng
  Về sông ăn cá, về đồng ăn cua

  96. Ầu ợ.. Má ơi đừng đánh con đau
  Ðể con hát bội làm đào má coi

  97. Ầu ợ.. Má ơi đừng đánh con đau
  Ðể con bắt cá hái rau má dùng
  Bắt cá, cá lội trên đàng
  Hái rau, rau héo.
  Hỏi sao má dùng hả con?...

  98. Ầu ợ.. Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
  Sao anh không học đặng nhờ tấm thân?

 7. #7
  @Tieu Yen Tu Guest

  Default

  <center>A  99. Ầu ợ.. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
  Liệu bề đát được thì đương
  Ðừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê

  100. Ầu ợ.. Ví dầu cá bống đánh đu
  Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu

  101. Ầu ợ.. Ví dầu cá lóc nấu canh
  Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm

  102. Ầu ợ.. Ví dầu tình bậu muốn thôi
  Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
  Bậu ra bậu lấy ông câu
  Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu
  Kho tiêu kho ớt kho hành
  Kho ba lượng thịt để dành mẹ ăn

 8. #8
  @Tieu Yen Tu Guest

  Default

  <center>B  1. Ba cô đội gạo lên chùa
  Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
  Sư về, sư ốm tương tư
  Ốm lăn ốm lốc nên sư trọc đầu
  Ai làm cho dạ sư sầu
  Cho ruột sư héo như bầu đứt dây

  2. Ba đồng một mớ đàn ông
  Ðem về mà bỏ vào *****g cho kiến nó tha
  Ba trăm một mụ đàn bà
  Ðem về mà trải chiếu hoa mời ngồi

  3. Ba đồng một mớ trầu cay
  Sao anh không hỏi những ngày còn không?
  Bây giờ em đã có chồng
  Như chim trong *****g, như cá mắc câu
  Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
  Chim vào *****g biết thuở nào ra?

  4. Ba năm ở với người đần
  Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn

  5. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan

  6. Bãi bể, nương dâu

  7. Bao giờ cạn rạch Ðồng Nai
  Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền

  8. Bao giờ cho chuối có cành,
  Cho sung có nụ, cho hành có hoa,
  Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
  Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
  Bao giờ rau diếp làm đình,
  Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta

  9. Bao giờ nước ngọt đường cay,
  Gánh vừa lon gạo thì thằng Tây ở tù

  10. Bao giờ sen mọc biển đông
  Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi

  11. Bao phen lên ngựa ra về
  Cầm cương níu lại, xin đề vần thơ
  Một bào ba bốn câu thơ
  Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong

  12. Bao phen quạ nói với diều
  Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm

  13. Bao phen quạ nói với diều
  Sau nhà cô Huệ có nhiều gà con

  14. Ban ngày quan lớn như cha
  Ban đêm quan lớn rầy rà hơn con

  15. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
  16. Bán trời không mời thiên lôi
  17. Bán trời không văn tự
  18. Bán vợ, đợ con

  19. Bánh cả mâm, sao em kêu rằng bánh ít?
  Trầu cả chợ, sao em gọi là trầu không?
  Trai nam nhi không đối đặng
  Gái má hồng xin thử đối xem!

  20. Bà còng đi chợ mua rau
  Con tôm con tép đi sau theo hầu
  Con cua lẽo đẽo đi sau
  Cái chầy rơi xuống vỡ đầu con cua

 9. #9
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>B


  21. Bà còng đi chợ trời mưa
  Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

  22. Bà chúa đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột

  23. Bà con khó xin đừng bỏ
  Kẻ lạ dầu sang cũng chớ đua

  24. Bà già đã tám mươi tư
  Ngồi trong cửa sổ gởi thư lấy chồng

  25. Bà già đeo bị hạt tiêu
  Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay
  Ðời người được mấy gang tay
  Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang

  26. Bà già đi chợ Cầu Bông
  Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
  Xem xong thầy bói phán rằng:
  Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn

  27. Bạc Liêu nước chảy lờ đờ
  Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu

  28. Bắc thang lên hái hoa vàng
  Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây

  29. Bắc thang lên hỏi ông trời
  Ðem tiền cho gái có đòi được chăng!

  30. Bắc thang lên hỏi ông Trăng
  Hỏi rằng chị Nguyệt đã chừng mấy con

  31. Bàn tay trắng, bàn tay đen
  Chè đậu đen nước dừa cát trắng
  Bỏ con rắn vô nồi nước sôi
  Ðánh tùng tùng, tùng tùng

  32. Bảo một đường, làm một nẻo
  33. Bắp non mà nướng lửa lò
  Ðố ai ve được con đò Thủ Thiêm

  34. Bảo sôi ừ sôi, bảo thịt ừ thịt

  35. Bắt con ngựa ngựa ô, ngựa ô tra khớp
  Lục lạc đồng đen, em mang hài tốt
  Ngấy ngây muôn dặm đường dài
  Cá rô róc rách ruộng cày
  Ai ghẹo gì mày hỡi cá rô con?

  36. Bảy với ba tính ra một chục
  Còm tam tứ lục tính lại cửu chương
  Liệu bề dát được thì thương
  Ðừng gầy rồi bỏ, thế thường cười chê

  37. Bây giờ mận mới hỏi đào
  Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
  Mận hỏi thời đào xin thưa
  Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!

  38. Bây giờ tui biết phận tui
  Chỉ là cơm nguội phòng khi đói lòng
  39. Bấy lâu vắng mặt khát khao
  Bây giờ thấy mặt muốn cào mặt ra

  40. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

 10. #10
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>B


  41. Bậu buồn, qua dễ chẳng buồn
  Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay

  42. Bé nhưng mà bé hạt tiêu
  Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người

  43. Bé xé ra to

  44. Bên kia sông, ai lập kiểng chùa Tân Thiện
  Bên này sông, qua lập cái huyện Hà Ðông
  Cái huyện Hà Ðông để cho ông Bao Công xử kiện
  Cái chuà Tân Thiện nhiều kẻ tu hành
  Chim kêu dưới suối trên cành
  Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?

  45. Bên này sông em bắc cây cầu mười tấm ván
  Bên kia sông em lập cái quán mười hai từng
  Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh

  46. Bến em có gốc dừa tơ
  Ðêm trăng em đứng em chờ đợi aỉ

  47. Biết bao gái đẹp như hoa
  Vỡ trâm, gãy xuyến, chìm thoa, rơi vàng

  48. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

  49. Biết một mà chẳng biết hai

  50. Biết nhau từ thuở buông thừng
  Trăm chắp nghìn nối, xin đừng quên nhau

  51. Biết thì thưa thốt,
  Không biết dựa cột mà nghe

  52. Biển sâu, con cá lớn vẫy vùng
  Trời cao muôn trượng, cánh chim hồng bay cao

  53. Biển trời đua sắc vẫy vùng
  Nữ nhi sánh với anh hùng được nao!

  54. Biểu về nói với ông câu
  Cá ăn thì giựt, để lâu hết mồi

  55. Bì phấn so với bì vôi
  Bì con ông lái với tôi chân sào

  56. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
  Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê

  57. Bịnh quỉ có thuốc tiên
  58. Bói ra ma, quét nhà ra rác
  59. Bỏ thì thương, vương thì tội

  60. Bồ câu bồ các
  Tha rác lên cây,
  Gió đánh lung lay
  Là vua Cao Tổ,
  Những người mặt rổ
  Là chú Tiêu Hà,
  Tính toán chẳng ra
  Là dượng Tào Tháo
  Ðánh bạc cầm áo
  Là anh Trần Bình

 11. #11
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>B


  61. Bồng bồng mẹ bế con sang
  Ðò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
  Muốn sang thì bắc phù kiều
  Muốn con hay chữ thời yêu kính thầy

  62. Bốn ông mà ngồi một bàn
  Cùng uống một chén, cùng than một lời

  63. Bới đất, nhặt cỏ
  64. Bới lông, tìm vết

  65. Bờ sông lại lở xuống sông
  Ðàn bà mà lấy đàn ông, thiệt gì

  66. Bởi anh đành đoạn
  Ðốn ngọn cây bần
  Không cho ghe cá đậu gần ghe tôm
  Thương anh em phải sớm hôm

  67. Bởi anh trăm việc canh nông
  Cho nên mới có bồ trong bịch ngoài

  68. Bởi ham mới mắc, bởi mê mới lầm
  69. Buôn gặp thời, câu gặp chỗ

  70. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
  Hay ăn, làm biếng gặp anh đứng đường

  71. Buồn về một nỗi tháng Giêng
  Con chim, cái cú, nằm nghiêng thở dài
  Buồn về một nỗi tháng Hai
  Ðêm ngắn, ngày dài, thua thiệt người ta
  Buồn về một nỗi tháng Ba
  Mưa rầu, nắng lửa, người ta lừ đừ
  Buồn về một nỗi tháng Tư
  Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
  Buồn về một nỗi tháng Năm
  Chửa đặt mình nằm gà gáy, chim kêu

  72. Buổi chợ đông, con cá hồng, chê lạt
  Buổi chợ tàn, con tép bạc cũng mua

  73. Bút sa gà chết

  74. Bùn xa bèo, bùn khô, bèo héo
  Lựu xa đào, lựu xéo, đào xiên
  Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền
  Chỉ phiền một nỗi nợ duyên không tròn

  75. Bụng đói, đầu gối phải bò
  76. Bụng đói, tai điếc
  77. Bụng làm dạ chịu
  78. Bụt nhà không thiêng

  79. Bươm bướm mà đậu cành bông
  Ðã dê con chị, lại bồng con em

  80. Bước lên xe kiếng đi viếng mả chồng
  Mả chưa cỏ mọc trong lòng đậu thai

 12. #12
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>B

  81. Bước sang canh một, anh thắp ngọn đèn vàng
  Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời
  Canh hai vật đổi sao dời
  Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung.
  Canh ba cờ phất trống rung
  Mặc ai ai thẳng ai dùn mặc ai
  Canh tư hạc đậu cành mai
  Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
  Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ
  Chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không

  82. Bước vô trường án, vỗ ván cái rầm
  Bủa xua ông Tham biện, bạc tiền ông để đâủ

  83. Bước xuống ruộng sâu, em mảng sầu tấc dạ
  Tay em ôm bó mạ, lụy ứa hai hàng
  Ai làm lỡ chuyến đò ngang
  Cho loan với phượng đôi hàng biệt ly

  84. Bực mình chẳng muốn nói ra
  Muốn đi ăn giỗ chẳng ma nào mời

 13. #13
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C


  1. Cá bống còn ở trong hang
  Lá rau tập tàng còn ở ruộng dâu
  Ta về, ta sắm cần câu
  Câu lấy cá bống, nấu rau tập tàng

  2. Cá buồn cá lội tung tăng
  Em buồn em biết đãi đằng cùng ai?

  3. Cá kèo mà gặp mắm tươi
  Như nơi đất khách gặp người cố tri

  4. Cá không ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư

  5. Cá nục nấu với dưa hồng
  Lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi

  6. Cá tươi xem lấy đôi mang,
  Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
  Tóc mai sợi vắn sợi dài
  Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn

  7. Cà Mau hãy đến mà coi
  Muỗi kêu như sáo thổi
  Ðỉa lội lềnh như bánh canh

  8. Cả vú lấp miệng em

  9. Cách sông mới phải luỵ thuyền
  Còn như đường liền ai phải luỵ ai

  10. Cái ách giữa đàng, mang vào cổ

  11. Cái cò lặn lội bờ sông
  Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non

  12. Cái cò lặn lội bờ sông
  Muốn lấy vợ đẹp, nhưng không có tiền

  13. Cái cò mày đi ăn đêm
  Ðậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
  Ông ơi, ông vớt tôi nao
  Tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng
  Có sáo, thì sáo nước trong
  Ðừng sáo nước đục, đau lòng cò con

  14. Cái kiến mày kiện củ khoai
  Chê em tao khó, lấy ai cho giàu
  Nhà tao chín đụn, mười trâu
  Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân
  Cầu này là cầu ái ân
  Một trăm con gái rửa chân cầu này
  Có rửa thì rửa chân tay
  Chớ rửa chân mày, chết cá ao anh

  15. Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Ðiền
  Anh thương em cho bạc cho tiền
  Ðừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay!
  16. Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
  Anh có thương em, xin sắm một con đò
  Ðể em qua lại mua cò gởi thơ

  17. Cái khó bó cái khôn
  18. Cái nết đánh chết cái đẹp

  19. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
  Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
  Cái ngủ mày ngủ cho say
  Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày

  20. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
  Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
  Bắt được con trắm, con trê
  Xách cổ mang về cho cái ngủ ăn
  Cái ngủ ăn chẳng hết
  Ðể dành đến Tết mồng Ba
  Mèo già ăn vụng
  Mèo ốm phải đòn
  Mèo con phải vạ
  Con quạ có lông
  Nồi đồng có nắp

 14. #14
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C


  21. Cái răng cái tóc là gốc con người
  22. Câm hay ngóng, ngọng hay nói
  23. Câm như hến

  24. Cầm tay em như ăn bì nem gỏi cuốn
  Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon

  25. Cần tái, cải nhừ

  26. Cầm vàng mà lội qua sông
  Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng

  27. Cần Thơ là tỉnh
  Cao Lãnh là quê
  Anh đi lục tỉnh bốn bề
  Mảng lo buôn bán không về thăm em

  28. Canh khuya gà gáy ó o
  Quân tử thức dậy còn mò đi đâu?

  29. Canh khuya thắp chút dầu dư
  Tim loan cháy lụn, trầm tư một mình

  30. Cao su đi dễ khó về
  Khi đi trai tráng khi về bủng beo

  31. Cao su đi dễ khó về
  Trai đi mất vợ gái về thêm con

  32. Cáo chết ba năm quay đầu về núi

  33. Cát bay, vàng lại ra vàng
  Những người quân tử dạ càng đinh ninh
  Ðinh ninh ta để dạ này
  Có công mài sắt, có ngày nên kim

  34. Cau già, dao bén thì ngon
  Người già trang điểm phấn son cũng già

  35. Cây cao bóng mát không ngồi
  Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mây

  36. Cây đa Chợ Ðũi
  Nay nó trụi lủi, trốc gốc, mất tàng
  Tình xưa còn đó, ngỡ ngàng nan phân!

  37. Cây khô không có lộc
  Người độc không có con

  38. Cây khô không thể mọc chồi
  Mẹ già không dễ sống đời với con

  39. Cây khô không trái, gái độc không con

  40. Cây không trồng nên lòng không tiếc
  Con không đẻ nên mẹ ghẻ không thương

 15. #15
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C


  41. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng

  42. Cây trên rừng hoá kiểng
  Cá dưới biển hoá long
  Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong
  Anh đi lục tỉnh giáp vòng
  Ðến đây trời khiến đem lòng thương em

  43. Cây vông đồng không không trồng mà mọc
  Con gái xóm này chẳng chọc mà theo

  44. Cây xanh thời lá cũng xanh
  Cha mẹ hiền lành để đức cho con
  Mừng cây rồi lại mừng cành
  Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con
  Ba vuông sánh với bảy tròn
  Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu

  45. Cậu cai buông áo em ra
  Ðể em đi chợ kẻo mà chợ trưa
  Chợ trưa dưa nó héo đi
  Lấy chi nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?

  46. Cha chung chẳng ai khóc

  47. Cha đời cái áo rách này
  Mất chúng, mất bạn vì mày áo ơi!

  48. Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
  Bắt anh ra treo tại nhành dương
  Biểu từ ai, anh từ đặng
  Chớ biểu anh từ người thương, anh không từ

  49. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển
  Con nuôi chạ mẹ, con tính từng ngày

  50. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
  Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày

  51. Cha nào con nấy, rau nào sâu nấy

  52. Chanh chua thì khế cũng chua
  Chanh bán có muà, khế bán quanh năm

  53. Cháo nóng, liếm quanh

  54. Cháu ơi, cháu ngủ cho ngon
  Của dì, dì giữ ai bò mặc ai

  55. Chàng về cho thiếp theo cùng
  Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

  56. Chàng ôi, giận thiếp mà chi
  Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng

  57. Chàng về để áo lại đây
  Ðể khuya em đắp gió khuya lạnh lùng

  58. Chàng về để áo lại đây
  Phòng khi em nhớ cầm tay đỡ buồn

  59. Cháy nhà ra mặt chuột

  60. Chặt không đứt, bứt không rời
  Phơi không khô, chụm không cháy
  (Ðố là con gì? Con sam)

 16. #16
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C


  61. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời

  62. Chẳng ốm, chẳng đau làm giàu mấy chốc

  63. Chẳng tham ruộng cả, ao tiền
  Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ
  64. Chân cứng, đá mềm

  65. Chân đi ba bước lại dừng
  Tuổi em còn bé chưa từng đi buôn
  Ði buôn cho đáng đi buôn
  Ði buôn cau héo có buồn hay không

  66. Chân trời, góc biển

  67. Chập chập rồi lại cheng cheng
  Con gà sống thiến để riêng cho thầy
  Ðơm sôi thì đơm cho đầy
  Ðơm mà vơi đĩa thì thầy không ưng
  68. Chén tình là chén say sưa
  Nón tình anh đội nắng mưa trên đầu

  69. Chẻ tre bện sáo cho dầy
  Chận ngang sông Mỹ có ngày gặp em

  70. Chê đắng chê hôi
  Ðã chê xôi không dẻo
  Lại chê kẹo không ngọt

  71. Chê đây, lấy đấy sao đành
  Em chê cam sành, lấy phải quít hôi
  Quít hôi bán một đồng mười
  Cam ba đồng một, quít ngồi trơ trơ

  72. Chết trước được mồ, được mả
  Chết sau nằm ngả, nằm nghiêng

  73. Chì khoe chì nặng hơn đồng
  Sao chì chẳng đúc nên cồng, nên chuông

  74. Chị em dâu như bầu nước lã

  75. Chị kia bới tóc đuôi gà
  Nắm đuôi chị lại hỏi nhà chị đâu?
  Nhà tui ở dưới đám dâu
  Ở trên đám đậu đầu cầu ngó qua

  76. Chị lấy chồng, em gặm giò heo
  Giò heo chị để chị treo
  Em lấy giò mèo, em gặm em chơi

  77. Chị ngã, em nâng

  78. Chỉ đâu mà buộc ngang trời
  Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ

  79. Chỉ đâu mà buộc ngang trời
  Tay đâu mà bụm miệng người thế gian

  80. Chiếc khăn cô đội trên đầu
  Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi
  Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời
  Trao cô thì tiếc, giữ thời không yên

 17. #17
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C


  81. Chiếc tàu lặn chạy mau đường gió
  Cái xe hơi chạy lẹ như dông

  82. Chiếu bông mà trải góc đền
  Muốn vô làm bé biết có bền hay không?

  83. Chiều chiều, buồn miệng nhai trầu
  Nhớ người quân tử bên cầu ngẩn ngơ

  84. Chiều chiều chim vịt kêu chiều
  Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau

  85. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
  Nhớ người aó trắng khăn điều vắt vai

  86. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
  Trông về quê mẹ chín chiều ruột đau

  87. Chiều chiều, ông chánh về Tây
  Cô Ba ở lại lấy thầy Thông Ngôn
  Thông ngôn, ký lục, bạc chục không màng
  Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay

  88. Chiều chiều ông Lã Ðông Tân
  Vai mang bầu rượu, tay cầm chiếc nem

  89. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

  90. Chiều chiều tui buồn tui ra sông cái, tự ải cho rồi
  Sống làm chi mà chia ly thục nữ
  Thác cho rồi đặng chữ thủy chung

  91. Chiều chiều trước bến Văn Lâu
  Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
  Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
  Thuyền ai thấp thoáng bên sông
  Ðưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non

  92. Chiều chiều vịt lội, cò bay
  Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng
  Vô rừng bứt một sợi mây
  Ðem về thắt gióng cho nàng đi buôn

  93. Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc
  Cá bãi trầu lội tuốt mương cau

  94. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
  Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa
  Một mai cha yếu mẹ già
  Chén cơm, đôi đũa, tách trà ai dâng

  95. Chim khỏi lòng không mong trở lại

  96. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
  Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

  97. Chim khôn lựa cành mà đậu

  98. Chim khôn mắc phải lưới hồng
  Hễ ai gỡ được, đền công bạc vàng
  Anh rằng anh chẳng lấy vàng
  Hễ anh gỡ được, thì nàng lấy anh

  99. Chim quyên ăn trái nhãn *****g
  Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

  100. Chim quyên xuống đất ăn trùn
  Anh hùng lỡ vận, lên rừng đốt than

 18. #18
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C

  101. Chim trời ai dễ đếm lông
  Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày

  102. Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn

  103. Chim lìa cành còn thương nhớ cội
  Người xa người tội lắm người ơi!
  Chẳng thà không gặp thì thôi
  Gặp rồi mỗi đứa một nơi sao đành

  104. Chính chuyên chết cũng ra ma
  Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng

  105. Cho em trở lại đường xưa
  Ðể em tìm lại gốc dừa cạnh ao
  Lời anh âu yếm chiều nào
  Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu

  106. Chó ăn đá, gà ăn muối
  107. Chó cậy gần nhà, gà cậy cần chuồng
  108. Chó treo, mèo đậy

  109. Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ
  Ðóa hải đường thức ngủ xuân tiêu

  110. Chồng chài, vợ lưới, con câu
  Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò

  111. Chồng chung chồng chạ
  Ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng

  112. Chồng chung, vợ chạ

  113. Chồng em áo rách em thương
  Chồng người áo gấm, xông hương mặc người

  114. Chồng em vốn kẻ đa tình
  Già không bỏ, nhỏ không tha
  Xấu như ma hắn cũng hú hí
  Xấu như quỉ hắn cũng ăn nằm

  115. Chồng già vợ trẻ là duyên
  Vợ già, chồng trẻ là tiên ba đời

  116. Chồng già vợ trẻ là tiên
  Vợ già, chồng trẻ là duyên trên đời

  117. Chồng già vợ trẻ là tiên
  Vợ già chồng trẻ là duyên nợ trần

  118. Chồng giận thì vợ làm lành
  Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì?
  Thưa anh, anh giận em chi
  Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho

  119. Chồng nóng thì vợ bớt lời
  Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào

  120. Chồng thấp mà lấy vợ cao
  Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa

 19. #19
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C

  121. Chồng thấp mà lấy vợ cao
  Như đôi đũa lệch so sao cho bằng

  122. Chơi hoa cho biết mùi hoa
  Cầm cân cho biết cân già, cân non

  123. Chuối non giú ép, chát ngầm
  Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm

  124. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
  Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

  125. Chuồn chuồn có cánh thì bay
  Có thằng bé tí thò tay bắt mày

  126. Chuột kêu chút chít trong rương
  Em đi cho kheó đụng giường mẹ hay

  127. Chuột sa chĩnh gạo

  128. Chuyện đời chẳng ít thì nhiều
  Không dưng, ai dễ đặt điều cho ai

  129. Chuyện đời, vợ vợ chồng chồng
  Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau

  130. Chuyện người mặc kệ người lo
  Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng

  131. Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
  Từ anh chồng cũ đến chàng là năm
  Còn như yêu vụng nhớ thầm
  Họp chợ trên bụng hàng trăm sá gì

  132. Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
  133. Chưa học bò, đã lo học chạy
  134. Chưa làm giàu, đã lo ăn cướp

  135. Chừng nào đá nổi rong chìm
  Muối chua, chanh mặn anh tìm được em

  136. Chửa đui, chửa què, đừng khoe rằng tốt
  137. Có bột mới gột nên hồ

  138. Có bún nào ngon hơn bún Chợ Gạo
  Có đứa nào xạo bằng thằng út Gò Công

  139. Có cây mới có dây leo
  Có cột có kèo, mới có đòn tay

  140. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 20. #20
  Tiểu Yến Tử Guest

  Default

  <center>C

  141. Có cha, có mẹ thì hơn
  Không cha, không mẹ như đờn đứt dây

  142. Có chí làm quan, có gan làm giàu
  143. Có chí thì nên

  144. Có chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ
  Ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh
  Có chồng say như trong chay ngoài hội
  Ngó vô nhà như hội tầm vu

  145. Có chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
  Thắp ngọn đèn sáng tỏ như sao
  Tay cầm tiêm như phò mã múa đao
  Chân vắt chéo như Khổng Minh xem sách

  146. Có chồng mà chẳng có con
  Khác gì hoa nở trên non một mình

  147. Có chum cá mới ở đìa
  Có em anh mới sớm khuya chốn này

  148. Có con mà gả chồng gần
  Nửa đêm đốt đuốc đem phần cho cha
  Có con mà gả chồng xa
  Ba phần ruộng rẻo chẳng ma nào cày

  149. Có con phải khổ vì con
  Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng

  150. Có con phải khổ vì con
  Có chồng phải ngậm bồ hòn đắng cay

  151. Có công mài sắt có ngày nên kim

  152. Có của thì có mẹ nàng
  Có bạc có vàng thì có kẻ ưa
  Chị là con gái nhà giầu
  Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen
  Em là con gái nhà hèn
  Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè

  153. Có duyên không phận

  154. Có duyên lấy được chồng già
  Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương

  155. Có đâu sen ấu một bồn?
  Có đâu chanh khế sánh phần lựu lê?

  156. Có đỏ mà chẳng có thơm
  Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì!

  157. Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng
  Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao
  Thuyền quyên sánh với anh hào
  Vốn không thả lý, gieo đào như ai!

  158. Có học phải có hạnh

  159. Có làm mới có ăn
  Ngồi không ai dễ đem phần tới cho

  160. Có lòng xin tạ ơn lòng
  Xin đừng đi lại mà chồng em ghen

Page 1 of 5 12345 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •