THƠ LÀ MỘNG, MỘNG LÀ TÌNH MIÊN VIỄN
Thơ là mộng, mộng là tình miên viễn
Em là sao trong vũ trụ đường viền
Mây lặng lẽ trôi dài vào thự viện
Cho cuộc đời chờ mong phút đoàn viên


Nhạc là gió, gió là tình của biển
Em là trăng của vườn cũ bưng biền
Người thì vẫn quẩn quanh đầy nguỵ biện
Giấc mộng vàng trôi mãi đến vô biên


Tranh là khói, khói là tình điên điển
Em là hoa tươi thắm những phước điền
Sương rơi ướt chân trời đêm ánh điện
Anh yêu em mãi mãi vẫn cuồng điên


Sách là bạn, bạn là tình vinh hiển
Em là mưa ngập úng những ngoan hiền
Bão chưa đến mà thời gian hiển hiện
Anh chờ em chờ rong rêu bờ hiên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 5 năm 2020
MIRACLE
I am listening to the silence of miracle
You are my wonderful disciple
Love brings us everything but the principle
Let's live your true life before any obstacle
Trần Minh Hiền Orlando May 21, 2020
Name:  51841535038582.jpg
Views: 4
Size:  335.9 KB