THẮP NHIỆM MẦU THANH TAO
Anh vẽ những vần thơ
Bằng mồ hôi nước mắt
Em hiền ngoan duyên nợ
Thắp sao trời trong mơ


Anh vẽ nỗi dại khờ
Của hồn anh triệu kiếp
Em cho anh nghĩa hiệp
Thắp nụ cười ngu ngơ


Anh vẽ những bến bờ
Những con thuyền tha thiết
Em là tình bất diệt
Thắp vầng trăng chơ vơ


Anh vẽ những bóng mờ
Trong lòng người hư ảo
Em là hoa hồng nở
Thắp nhiệm mầu thanh tao
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 5 năm 2020
UNDERSTAND
People read your poem and don't understand
and cause pressure onto our heart on the sand
Poetry is everything that can withstand
Love and hatred can go hand in hand
Trần Minh Hiền Orlando May 17, 2020
Name:  Beautiful_Girl_in_Summer_Suit.jpg
Views: 2
Size:  23.2 KB