NHƯ ...
Như có điều gì bí ẩn
Ẩn trong khuôn mặt em buồn
Buồn như anh giờ lú lẩn
Lẩn vì nước mắt em tuôn


Như có dòng sông về nguồn
Nguồn cơn của niềm nhung nhớ
Nhớ nhung ân tình lỡ muộn
Muộn màng ngày tháng ngu ngơ


Như có khói sương mịt mờ
Mờ trong đất trời hò hẹn
Hẹn ước muôn trùng duyên nợ
Nợ nần quên dấu đường quen


Như có miên man ngọn đèn
Đèn chong khuya này kỷ niệm
Niệm khúc chờ nhau nấc nghẹn
Nghẹn ngào nức nở trời đêm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 5 năm 2020
DECEIVED HONESTY
Is there anything for you to save my poetry
Love is ridiculously absurd tragedy
Don't try to sell me deceived honesty
Life is insane thorny reality
Trần Minh Hiền Orlando May 15, 2020
Name:  8194806764_a7790bf1dd_b.jpg
Views: 2
Size:  199.2 KB