LÀM SAO NÓI HẾT NỖI LÒNG ANH
Làm sao nói hết nỗi lòng anh
Muốn tặng cho em sợi chỉ mành
Em tựa nàng tiên môi chúm chím
Em là hoa hậu mắt long lanh
Anh vui sướng thiết tha nghe nhạc
Anh hạnh phúc mơ mộng ngắm tranh
Tình ái nhiệm mầu như giấc mộng
Thăng hoa vũ trụ hết mong manh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 5 năm 2020
TO DIVE
I am listening to your music to survive
Love is so wonderful that doesn't need to revive
How to give my heart away to be alive
I will throw myself into the universe to dive
Trần Minh Hiền Orlando May 12, 2020
Name:  chinese-girl-painting-guan-zeju.jpg
Views: 3
Size:  34.8 KB