CHO THUYỀN ANH VƯỢT SÓNG DỮ GIỮA TRỜI
Anh ngồi xuống âm thầm trong lặng vắng
Ngắm thời gian ngắm tĩnh vật quanh mình
Em là bức tranh hiền sâu lắng
Luôn cảm thông và đầy ắp thâm tình


Anh đứng dậy trong an nhiên thanh tịnh
Nghe tiếng chim ríu rít ở trong vườn
Em là áng mây trời trôi bất định
Đến cho anh ngày tháng vô thường


Anh cất bước dấn thân đời muôn hướng
Cùng khát khao mạnh mẽ vơi mọi người
Em là nụ hoa hiền cao thượng
Nở ngát hương cho anh biết mỉm cười


Anh giúp đỡ chúng sanh thôi rười rượi
Hết buồn đau mà tin tưởng cuộc đời
Em là ngọn hải đăng soi mắt lưới
Cho thuyền anh vượt sóng dữ giữa trời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 5 năm 2020
NOT ROUND
Life is an interesting circle that is not round
Love is an amazing plant that is not from the ground
Nothing is hidden and nothing is found
Let's talk about honesty without any sound
Trần Minh Hiền Orlando May 9, 2020
Name:  unnamed (3).jpg
Views: 2
Size:  102.6 KB