THƠ BA KHỔ BA CÂU
Anh đã biết em chỉ là ảo ảnh
Anh đã biết em vẫn đầy góc cạnh
Sao ngu ngơ ngờ nghệch ngọn ngành


Anh vẫn biết giọt sương khuya lành lạnh
Anh vẫn biết mặt trời tri tự tánh
Hồt nhiên thơ thôi tức tưởi tan tành


Anh muốn biết đến bao giờ mưa tạnh
Anh muốn biết em là tiên hay thánh
Mà giúp cho nhân thế được viên thành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 5 năm 2020
POETRY OF THREE SENTENCES
I already know you never love me
That's devastating to even see
Let's get back to the scene of free oh thee
Trần Minh Hiền Orlando May 5, 2020
Name:  96232438_2752601758183612_5658724892581822464_o.jpg
Views: 3
Size:  52.4 KB