TẶNG EM NGÀN YÊU THƯƠNG
Nói với em một lời
Lời trái tim muốn nói
Dòng sông trôi vời vợi
Qua hồn mình lẻ loi


Hỡi em yêu tuyệt vời
Em có là ngọn lửa
Sao đốt anh tơi bời
Giữa lạ lùng cơn mưa


Yêu em nói sao vừa
Thời gian như tia chớp
Tình yêu là bóng rợp
Che đời mình lưa thưa


Giữa nhân gian lọc lừa
Cảm ơn em tin tưởng
Anh chẳng cần lần lựa
Tặng em ngàn yêu thương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 5 năm 2020
CARING
I am giving you my everything for your caring
Love can be marvellous as common sharing
Don't hesitate to explore the most interesting
The future can come as soon as right now for us to re-sing
Trần Minh Hiền Orlando May 4, 2020
Name:  download.jpg
Views: 3
Size:  8.5 KB