NGHĨ VỀ CHÁNH PHÁP
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 4 năm 2020
Nhân xem youtube và tài liệu của 1 Thầy Phật Giáo Nguyên Thuỷ, vị Thầy này đả phá hết tất cả Phật Giáo Thiền Tông và Phật Giáp Tịnh Tông niệm phật, tôi đã bỏ thời gian và công sức đi tìm hiểu đọc lại rất nhiều tài liệu của nhiều nguồn khác nhau về Phật Giáo: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt... và nhận ra một điều là cũng giống như bất cứ hệ thống triết học nào hay hệ thống tôn giáo nào đều có các nhánh khác nhau dù vẫn tin tưởng tôn thờ 1 vị sáng lập ban đầu. Tất cả là do sự diễn dịch interpretation. Tuy nhiên thật sự ra điều gì có ích, có lợi cho chúng sanh đều là tốt cả. Chánh pháp là đó. Chình vậy mà Thuyết Dung Hoà có lý, có ích là vậy:
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
Và giống như trong toán học có tiên đề chọn: từ những điều mặc nhiên mặc định công nhận ban đầu người ta có thể xây dựng nên cả 1 hệ thống toán học riêng, 1 hệ thống tư tưởng triết học, tôn giáo riêng và đều đúng cả. Chánh pháp là điều gì có lợi cho chúng sanh, cho mọi người, tốt cho vũ trụ, thế giới, xã hội, số đông. Cho nên không thể kết luận duy nhất 1 niềm tin, 1 hệ thống nào là duy nhất đúng là chánh pháp duy nhất.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 4 năm 2020