HAIKU 04262020
1.
Tôi thật tồi tỷ tội
Thiết tha thật thà thua thiệt thôi
Tình thiên thu trăn trối
2.
Có giấc mộng lạc lõng
Mắt biếc bỏ lại nỗi tuyệt vọng
Hãy cứ mãi đợi ngóng
3.
Em cho anh tình yêu
Em cho anh hoa hồng yêu kiều
Em cho anh cô liêu
4.
Loay hoay giữa cuộc đời
Tìm người cảm thông tình liên đới
Sao em đi chẳng đợi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 4 năm 2020
APRIL
I am searching for beautiful April
Just encounter the best devil
Are you telling about the wonderful evil
Trần Minh Hiền Orlando April 26, 2020
Name:  woman-holding-mirror-on-grass-reflection.jpg
Views: 7
Size:  84.6 KB