EM NHÌN QUANH BỐN BỀ
Em nhìn quanh bốn bề
Thấy mọi người vất vả
Ôi cõi đời là thế
Trăm năm rồi cũng qua


Em nhìn quanh ta bà
Thấy chúng sanh đau khổ
Ôi cõi đời kỳ lạ
Biết bao giờ ngây ngô


Em nhìn quanh xô bồ
Thấy loài người gian dối
Ôi cõi đời thật ngộ
Cái ác giờ lên ngôi


Em nhìn quanh chỗ ngồi
Thấy mặt trời rơi xuống
Ôi cõi đời thật tội
Cứ lạc loài tiếng chuông
Trần Minh Hiền ngày 25 tháng 4 năm 2020
Name:  Girl-in-the-rain-Stock-Photo.jpg
Views: 3
Size:  214.7 KB