TÌNH YÊU THỜI ĐẠI DỊCH (Thơ)
Tình yêu thời đại dịch
Anh yêu em vô cùng
Có còn không cổ tích
Chiến trường nào mông lung


Mùa xụân sao bão bùng
Nóng tơi bời bệnh hoạn
Bệnh tật không làm lụng
Quá nhiều người chết oan


Giây phút cuối kinh hoàng
Đớn đau đẫm nước mắt
Nỗi sầu giăng kín mặt
Mặt trời nào đau thương


Phù du cõi vô thường
Em vẫn hiền cao thượng
Mai này tàn virus
Tình yêu toả ngát hương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 3 năm 2020