BÁC SĨ VÀ Y TÁ NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐÁNG ĐƯỢC VINH DANH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 3 năm 2020
Trong cuộc chiến hiện nay giữa loài người và virus thì những bác sĩ, y tá thật sự là những người lính từng giây phút đối phó trực diện với bệnh dịch và sống chết mong manh. Rất nhiều bác sĩ y tá đã bị nhiễm bệnh và nhiều người đã qua đời. Vì nghề nghiệp vì cứu người mà nhiều bác sĩ y tá đã bỏ mình. Thật đáng trân trọng, đáng khen ngợi, tán thán và đáng vinh danh, biết ơn. Chúng ta hãy biết ơn và vinh danh các bác sĩ và y tá những người lính tuyến đầu trực diện với kẻ thù virus và cầu nguyện cho TRời Phật Bồ Tát và tất cả các đấng thiên liêng cùng với loài người và tất cả chúng sanh cùng nhau góp sức đẩy lùi cơn bệnh dịch kinh hoàng này.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 3 năm 2020