HAIKU 03252020
1.
Ôi những cỗ quan tài
Những túi đựng xác người tê tái
Virus giết ngày mai
2.
Người người mất việc làm
Nhà nhà bi thương và thống khổ
Ôi địa ngục trần gian
3.
Nghe tiếng ai khóc lóc
Giữa cõi ta bà đầy ô trọc
Lòng người hơn rắn độc
4.
Con người phải cách xa
Để ngày mai thêm gần hơn nữa
Qua cơn đại dịch này
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 3 năm 2020