CẦU NGUYỆN
Tháng ba
Bão tố
Bất ngờ


Virus
Giết người
Tàn bạo


Anh hát
Cho em
Bài ca
Êm đềm


Cầu nguyện
Ngày mai
Uyên nguyên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 3 năm 2020