THƯƠNG EM NGỒI LO LẮNG
Thương em ngồi lo lắng
Sức khoẻ và gia đình
Mạng sống và kinh tế
Tương lai đầy bất định


Lặng im nhìn xung quanh
Anh nhìn lại chính mình
Anh nhìn em phước hạnh
Ơn Mẹ hiền thương anh


Cộng nghiệp của chúng sanh
Chiêu cảm ra đại địch
Giữa đêm này tĩnh mịch
Anh thương em vô cùng


Nguyện cầu và hành động
Chung tay và góp sức
Hãy đem hết nỗ lực
Cho ngày mai sáng tươi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 3 năm 2020