THẾ GIỚI VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TỆ HẠI NHẤT LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 3 năm 2020
Thế giới đang đối phó với cơn đại dịch Vũ Hán tệ hại nhất trong lịch sử loài người, với 300000 bị nhiễm toàn thế giới và 22000 người bị nhiễm ở Hoa Kỳ tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2020. Đây là đại khủng hoảng về sức khoẻ và là đại khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử hầu như toàn bộ xã hội ngưng trệ, đóng cửa ngưng hoạt động và thiệt hại kinh tế vô cùng lớn. Nỗi sợ hãi về mạng sống và nỗi lo sợ về tương lai bất định về kinh tế của toàn xã hội và từng gia đình từng cá nhân. Liệu thế giới loài người có thể chận đứng và đẩy lùi được cơn đại dịch kinh hoàng này hay không? Hy vọng là với tất cả mọi cố gắng nỗ lực của tất cả mọi người thì bệnh dịch sẽ tiêu tan.
Rất nhiều người đều tin rằng Trung cộng là thủ phạm của cuộc chiến tranh vi trùng này và nhiều người còn tin rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng để trả thù và trừng trị kẻ thủ ác đã gây nên thảm họa kinh hoàng này. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là loài người chắc không biết hết sự thật và số mạng của mỗi con người và số mạng chung của cả loài người của thế giới mới là vấn đề. Cộng nghiệp của loài người chúng ta và biệt nghiệp của từng chúng sanh cũng sự tương tác của con người và thiên nhiên vũ trụ đã chiêu cảm ra tất cả bệnh dịch và những xung đột làm cho thế giới càng ngày càng đảo điên và nguy hiểm.
Dù sao chăng nữa chúng ta hãy hy vọng vào một ngày mai sẽ tươi đẹp trở lại và tốt đẹp hơn.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 3 năm 2020