SÁNG MẶT TRỜI MÊNH MANG
Đây là một cuộc chiến
Với vi trùng giết người
Mọi người hãy chung sức
Nguyện cầu ngày sáng tươi


Hy vọng và thương yêu
Đẩy lui cơn dịch bệnh
Chúng sanh cùng thấu hiểu
Cảm thông và làm nên


Thiết tha những lâu bền
Của tình thương nhân loại
Chân trời hồng gọi bến
Thắp sao mùa tương lai


Nghe tiếng thơ miệt mài
Bên dòng sông lấp loáng
Em hiền ngoan thơ dại
Sáng mặt trời mênh mang
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 3 năm 2020