NÀY EM VỮNG LÒNG TIN
Này em vững lòng tin
Sẽ tan mau bệnh dịch
Mùa xuân còn cổ tích
Hy vọng và yêu thương


Nay em hãy kiên cường
Giữa bão dông đời sống
Thứ tha đời vô lượng
Thắp sao trời mênh mông


Này em hãy vun trồng
Những hạt mầm hạnh phúc
Tình yêu và nhẫn nhục
Hy sinh và sẻ chia


Này em hãy nguyện cầu
Cho chúng sanh thoát nạn
Ngày mai trời lại sáng
Ôi nhiệm mầu bền lâu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 3 năm 2020