TRÊN BẾN BỜ VÔ VI
Anh ngồi vẽ dòng sông
Bên chiếc thuyền đã vỡ
Nghe tình yêu vọng động
Bệnh dịch làm ngu ngơ


Cánh buồm trong sương mờ
Em có còn mộng mị
Mùa xuân còn nhung nhớ
Trên bến bờ vô vi


Gió mây trôi rầm rì
Qua khung trời quạnh quẽ
Em hiền như vô thỉ
Thiết tha nào im nghe


Vần thơ hay câu vè
Chẳng có chi quan trọng
Thấy trong làn gió nhẹ
Em ngập ngừng sáng trong
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 3 năm 2020