VIRUS TẤN CÔNG CÕI TA BÀ
Virus tấn công cõi ta bà
Nhân tình thế thái buổi can qua
Nỗi lo nỗi sợ về sức khoẻ
Kinh tế toàn cầu thật xót xa


Lòng người ác độc hơn quỷ ma
Vẫn còn người tốt như Bồ Tát
Từ bi hỷ xả như câu hát
Tâm Phật cứu đời rất vị tha


Cầu nguyện thế gian rộng hải hà
Yêu thương tha thứ vẽ ước mơ
Mùa xuân thắp sáng ngàn ngọn lửa
Em hãy hiền lành mãi trong thơ


Hãy khóc đi em giữa chiều tà
Cho bình minh đến ngày mai tới
Hoa nở trong tim mùa cảm tạ
Đốt cháy tâm mình rạng trùng khơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 3 năm 2020