TÌNH YÊU NHƯ CƠN MƯA
Tình yêu như cơn mưa
Ướt hồn mình hạn hán
Em giúp anh chọn lựa
Giữa bộn bề miên man


Tình yêu là sương tan
Trên lá non vừa nhú
Em cho anh vô hạn
Trong muôn trùng mộng du


Tình yêu là thiên thu
Dòng thời gian ngừng chảy
Em cùng anh ẩn dụ
Vẽ chân trời gió bay


Tình yêu là đọa đày
Nghe đại dương rạn vỡ
Em thiêu anh rực cháy
Bên hiên đời ngu ngơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 3 năm 2020