NGUYỆN CẦU TẤT CẢ ĐƯỢC BÌNH YÊN
Tình yêu mầu nhiệm như thần tiên
Hạnh phúc miên man rất diệu hiền
Em tựa xuân hồng trong thế giới
Em là hoa thắm giữa tam thiên
Dạt dào nốt nhạc không thay đổi
Tha thiết bài thơ chẳng biến thiên
Nghe tiếng chúng sanh còn khóc lóc
Nguyện cầu tất cả được bình yên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 3 năm 2020
UNTITLED 03112020
Time can't go back to the end of the song
Space is healing all of the pain of love
The rain is inundating everything among
Let's pray harder for something glove
Trần Minh Hiền Orlando March 11, 2020