CÓ NHỮNG DÒNG SÔNG MẤT NGỦ
Có những dòng sông mất ngủ
Như em thao thức đêm ngày
Dòng suối từ nguồn hội tụ
Trôi về tha thiết hôm nay


Có những giấc mơ đọa đày
Như em âm thầm lặng lẽ
Bờ cát hiền lành vốn vậy
Mặt trời soi sáng im nghe


Có những cánh chim mới mẻ
Như em khao khát ân tình
Đời sống nhiệm mầu tiếng Mẹ
Chập chùng sương khói lung linh


Có những vần thơ ảo hình
Như em lạ lùng ảo ảnh
Hạnh phúc có là vô định
Muộn màng năm tháng mong manh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 3 năm 2020