NGHE TIẾNG AI KHÓC THẦM
Nghe tiếng ai khóc thầm
Trong đêm khuya thanh vắng
Đời vẫn đầy sân hận
Nên người chẳng ăn năn


Thời gian tạo vết hằn
Trên hồn người lữ thứ
Mây còn trôi thầm lặng
Đến cuối trời chân như


Đường xa biết mệt nhừ
Mỏi mòn nghe vó ngựa
Hoa vàng thơm viễn xứ
Ngổn ngang mùa xuân xưa


Em về bên rặng dừa
Cho bình minh bừng sáng
Chẳng cần chi chọn lựa
Cõi ta bà mênh mang
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 3 năm 2020