ANH THẢ HỒN THIÊN NHIÊN
Nắng soi khung cửa buồn
Tình qua khu vườn vắng
Em làm mây cuồn cuộn
Qua đời anh giăng giăng


Sông trôi qua đồng bằng
Mưa mịt mùng bến mộng
Em làm hoa dấu lặng
Bài nhạc tình mênh mông


Núi lặng im bềnh bồng
Vẫn âm thầm chẳng nói
Em làm sao vọng động
Sáng đêm dài lẻ loi


Biển bao dung rạch ròi
Bãi cát vàng hiển hiện
Em làm thơ sương khói
Anh thả hồn thiên nhiên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2020