TÌNH THƯƠNG LAN TOẢ NHẸ NHÀNG THĂNG HOA
Thắp đèn soi sáng trái tim
Lắng nghe nhạc khúc nỗi niềm thiết tha
Mơ trăng soi bóng ta bà
Nguyện cầu nhân thế dung hoà yêu thương
Giúp nhau thông cảm vô thường
Từ bi hỷ xả dặm đường nhân sinh
Thương ai như thể thương mình
Ngày mai tất cả an bình hết đau
Thắp lên ngọn lửa nhiệm mầu
Cùng nhau chia sớt u sầu gian nan
Nguyện cho tam thế ngút ngàn
Tình thương lan toả nhẹ nhàng thăng hoa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2020