CHỜ EM NƠI NGÕ VẮNG
Chờ em nơi ngõ vắng
Nói với em tiếng lòng
Giọt sương hồng trong nắng
Có bao giờ nước trong


Thơ cũng như cánh đồng
Thắp chồi non mạ nhỏ
Âm thầm không vọng động
Ướp hương nồng vương tơ


Em hiền ngoan dại khờ
Vẽ hoa hồng lữ thứ
Ôi tình yêu duyên nợ
Chẳng khi nào phù hư


Chờ em chốn nhân từ
Nhặt đoá hoa rụng vỡ
Đêm vẫn đầy tâm sự
Đốt tim mình làm thơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 2 năm 2020