ĐÊM THÌ LẠNH MÀ NGÀY THÌ LẠI NÓNG
Đêm thì lạnh mà ngày thì lại nóng
Người giàu sang kẻ lại rất nghèo hèn
Dòng sông chảy qua bến bờ vô vọng
Em đi qua ngàn nẻo hoa đèn


Mưa ngập úng hồn anh nghèn nghẹn
Vì sao khuya rơi rụng cõi luân hồi
Mùa xuân đẹp sao lại buồn chim én
Em đi qua muôn nẻo lưng đời


Lòng không khóc sao lệ tràn rất vội
Giọt sương rơi đẫm ướt nỗi u hoài
Ai cũng chết sao người chưa sám hối
Em đi qua vạn nẻo lạc loài


Thôi đành vậy vẽ thiên đường nhân loại
Cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn đợi chờ
Hay địa ngục a tỳ còn băng hoại
Em đi qua triệu nẻo trăng mờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 2 năm 2020