ANH PHƠI TRÁI TIM MÌNH
Anh phơi trái tim mình
Trên cát vàng biển cả
Em vẫn là thanh tịnh
Sao tâm mình xót xa


Nghe trong cõi ta bà
Tiếng nghẹn ngào đau khổ
Dòng sông đêm từ tạ
Chở muôn trùng hư vô


Chúng sanh vẫn hồ đồ
Trách người và hại bạn
Nắng lên từ mái phố
Cháy hồn mình miên man


Khóc đi em tiếng đàn
Còn hoang vu bờ bến
Bình minh không lãng mạn
Nên ngút ngàn lãng quên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 2 năm 2020