GIÁC NGỘ CHÂN NHƯ RẤT DIỆU THƯỜNG
Có những đóa hoa tỏa ngát hương
Mùa xuân tuyệt diệu đẹp tình thương
Long lanh hương sắc ôi xao xuyến
Lộng lẫy tình yêu bỗng vấn vương
Ngọn gió lượn bay toàn thế giới
Mặt trời tỏa sáng khắp quê hương
Cảm ơn em đã cho anh hiểu
Giác ngộ chân như rất diệu thường
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 2 năm 2020