ĐÊM ANH NGỒI MỘT MÌNH
Đêm anh ngồi một mình
Thắp lên ngàn ngọn nến
Em hoa vàng thanh tịnh
Chẳng bao giờ lãng quên


Gió mưa trên miếu đền
Ngập hồn người vọng động
Cánh buồm trên bờ bến
Xuân sang còn mùa đông


Mây trôi qua cánh đồng
Qua muôn trùng sương khói
Em hiền như cơn mộng
Sáng nhiệm mầu sáng soi


Miên man nước sông ngòi
Ra đại dương rộng lớn
Diệu kỳ trong tiếng gọi
Giác ngộ điều thiệt hơn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 2 năm 2020