CÓ NHIỀU ĐIỀU RẤT TẾ NHỊ EM ƠI
Có nhiều điều rất tế nhị em ơi
Ôi đời sống thật vô cùng phức tạp
Ôi tiền bạc tình yêu và quyền lực
Em cho anh đau khổ tơi bời


Đời đầy những điều không thể nói
Em cho anh thất vọng chán chường
Mưa rơi ướt khung trời chưa tới
Sao mùa xuân hiu hắt dặm đường


Không có lửa nhưng gian trần ngập khói
Và người không tin Thị Kính Thị Mầu
Đời đầy những oan khiên nghịch lý
Chuyện thần tiên cổ tích qua câu


Em đừng khóc cho lòng anh hiền hậu
Vẽ chân dung của lừa mỵ dối lừa
Hãy đốt cháy niềm tin và dòng máu
Cho chúng sanh giác ngộ nhiệm mầu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 2 năm 2020