THIẾT THA THƠ NGƠ NGẨN TIẾNG EM CƯỜI
Giữa bao la bộn bề của đời sống
Anh yêu em nói không đủ lời
Dòng sông chở con thuyền mơ mộng
Gió mơ trăng hiu hắt cuộc đời


Em hãy hát tình ca ngày mới
Cho thế gian hết bệnh hết buồn
Giữa biển rộng và thời gian chưa tới
Anh và em ru tiếng cội nguồn


Mây trôi mãi lưng trời cuồn cuộn
Bên tình yêu em đợi bến mơ hồ
Giữa hy vọng anh chẳng còn ước muốn
Anh cho em tất cả cơ đồ


Vẽ ánh sáng trên đồng hoang giác ngộ
Em và anh dâng hiến hết cho người
Ôi hạnh phúc chân như như cứu độ
Thiết tha thơ ngơ ngẩn tiếng em cười
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 2 năm 2020