CHÚNG SANH AN LẠC ĐỜI LÊN HƯƠNG
(Cẩn hoạ bài thơ BÊN THÁP BỬU DƯƠNG của thi sĩ Vinh Hồ)
Chuyện xưa tích cũ bến Tầm Dương
Phật Pháp ngàn năm vạn nẻo đường
Tu tập siêng năng trong giá lạnh
Hành thiền tinh tấn giữa màn sương
Thắng thua được mất có gì lạ
Mưa gió phong vân cũng lẽ thường
Bệnh dịch sẽ qua người khoẻ mạnh
Chúng sanh an lạc đời lên hương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 2 năm 2020