THƠ CHỈ LÀ SƯƠNG MÙ
Thơ là trò phù phiếm
Người xem chỉ trò đùa
Em muôn đời mầu nhiệm
Anh chỉ là kẻ thua

Thơ là gió giao mùa
Thổi qua đời lặng lẽ
Em muôn đời áo lụa
Anh chỉ là suối khe

Thơ là chiếc thuyền bè
Chở muôn trùng lữ thứ
Em muôn đời thơ bé
Anh chỉ là thằng ngu

Thơ chỉ là sương mù
Phủ ngập tràn nhân thế
Em muôn đời ẩn dụ
Anh chỉ là đam mê
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 1 năm 2020