CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM
Đầu năm tin xấu cứ loan truyền
Cháy rừng bệnh phổi và tai nạn
Em ơi hãy sống và cầu nguyện
Mong ước ngày mai hết bẽ bàng


Thế giới có quá nhiều bất trắc
Chúng sanh vẫn cứ mãi mê lầm
Thắp lửa cho mùa xuân Di Lặc
Hy vọng tương lai đẹp tiếng dương cầm


Anh vẽ tình yêu đẹp nảy mầm
Thiết tha mầu nhiệm yêu thương và tha thứ
Vần thơ thật từ tâm hồn thấm đẫm
Giấc chiêm bao lặng lẽ nét nhân từ


Em là ánh hào quang của Phật Pháp
Soi rõ đời anh huyền diệu vô cùng
Em hãy hát bài ca an lạc
Cho thế gian vơi khổ não muôn trùng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 1 năm 2020
PRAYING
We should pray for all of the diseases and accidents
For all sentient beings become masters
The world should be free of patients
Love should dominate all of the games of agents
Trần Minh Hiền Orlando January 29, 2020