EM HỠI TÌNH MỜI GỌI
(Hoạ thơ Phạm Tú)
Em hỡi tình mời gọi
Trăng soi sáng nhụy hoa
Ánh mắt em chưa nói
Mà đã thấy la đà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 1 năm 2020