NĂM TÝ CHUỘT CHÙ LÀM ĐẾ VƯƠNG
(Hoạ bài thơ vui NHÀ CHUỘT của thi sĩ Vinh Hồ)
Năm Tý chuột chù làm đế vương
Nịnh thần ngửi thúi khen mùi hương
Lòng người ô nhiễm ôi kinh khiếp
Nhân thế đảo điên thật dị thường
Tai nạn oan khiên hư miệng cống
Cháy rừng viêm phổi đục đường mương
Mùa xuân đẹp đẽ sao em khóc
Ầm ĩ ồn ào tiếng ễnh ương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 1 năm 2020