EM LÀ TIÊN TRONG TRANH
Em là hoa mùa xuân
Cho đất trời tươi mới
Nguyện cầu cho thời vận
Sáng vô cùng muôn nơi


Em là trăng tuyệt vời
Chiếu muôn trùng tha thiết
Ôi đoá hồng bất diệt
Nở tuyệt vời lung linh


Em là bình minh tình
Cho cõi đời lấp lánh
Ôi đất trời thanh tịnh
Giữa vô vàn trong xanh


Em vì sao hiền lành
Cho anh nhiều ao ước
Giữa ta bà ô trược
Em là tiên trong tranh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 1 năm 2020