KHAI BÚT CANH TÝ 2020
Canh Tý hai mươi thắp ngọn đèn
Đợi mai vàng nở vạn điều hên
Trong hồ sen nở chờ ước hẹn
Công Cha nghĩa Mẹ không hề quên


Canh Tý hai mươi viếng miếu đền
Thăm Chùa lạy Phật chốn lạ quen
Giúp đỡ mọi người nơi bờ bến
Thắp lửa yêu thương chẳng sang hèn


Canh Tý hai mươi thổi tiếng kèn
Cho bài giao hưởng chưa đặt tên
Ôm cả bốn mùa như cánh én
Vẽ ánh trăng khuya đẹp lâu bền


Canh Tý hai mươi đắp xây nền
Làm nên nền móng giữa trắng đen
Cho thơ và nhạc luôn tìm đến
Hạnh phúc dung hòa chẳng bon chen
Trần Minh Hiền Orlando 12 giờ 5 phút rạng sáng ngày 25 tháng 1 năm 2020 Giao Thừa Mùng 1 Tết Canh Tý