CHÚC TẾT CANH TÝ
(Cẩn họa bài thơ CHÚC MỪNG NĂM TÝ AN KHANG THỊNH VƯỢNG của thi sĩ Sông Hồ. Cùng vui với thi sĩ Vinh Hồ và Sông Hồ. Kính chúc 2 thi sĩ VH và SH năm mới 2020 Canh Tý an khang thịnh vượng hạnh phúc làm thơ cho mọi người đọc. TMH)


CHÚC Tết bạn bè chữ thảo chương
MỪNG Xuân rạng rỡ khắp ngàn phương
NĂM sang tặng bạn điều ân điển
TÝ đến cho người nghĩa mến thương
AN ổn vui tươi đều thế giới
KHANG ninh hạnh phúc khắp con đường
THỊNH cường xã tắc ngày mai sáng
VƯỢNG khí tâm hồn tỏa ngát hương.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 1 năm 2020