MỪNG XUÂN CANH TÝ DẠO CUNG ĐÀN
(Cẩn họa bài thơ XUÂN VỀ TRÊN QUÊ MẸ của thi sĩ Sông Hồ)
Mừng Xuân Canh Tý dạo cung đàn
Mai nở thắm tươi đón Tết sang
Em đẹp dịu dàng như bướm thắm
Em xinh hiền diệu tựa hoa vàng
Đông tàn tặng bạn nhiều khao khát
Năm mới cho người những nấc thang
Ao ước tình thương xua bóng tối
Ân tình chia sẻ chẳng phai tàn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 1 năm 2020