BÀI THƠ NIỆM PHẬT 01182020
(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017
281.
Nguyện cầu nhân thế an vui
Bình yên hạnh phúc ngọt bùi sẻ chia
Yêu thương dẫu có chia lìa
Mùa xuân rực rỡ lối về chân như
282.
Cảm ơn Đức Phật Từ bi
Cho con giác ngộ bước đi vững vàng
Con đường tu tập gian nan
Lòng con vững chí chẳng màng khó khăn
283.
Cảm ơn Bồ Tát hy sinh
Cho đời bớt khổ chúng sanh bớt buồn
Thấm nhuần mưa Pháp nhẹ tuôn
Thiết tha đốn ngộ dặm đường thăng hoa
284.
Nguyện cầu nhân thế bình an
Thế gian thanh tịnh cung đàn yêu thương
Liên hoa nở chốn vô thường
Ngát thơm rực rỡ nẻo đường thiết tha
285.
Con thuyền bát nhã trôi xa
Bên kia bờ giác bao la diệu kỳ
Tâm hồn mở rộng từ bi
Miên man sen nở sân si lụi tàn
286.
Nhiệm mầu hy vọng lung linh
Dưới chân Phật Tổ an bình chúng sanh
Mùa xuân Tết đến trong lành
Từ bi hỷ xả công thành huệ thông
287.
Giao Thừa thắp nến đợi xuân
Lòng vui như Tết phúc phần cho nhau
Cảm ơn Phật Pháp nhiệm mầu
Cho con hiểu biết qua cầu vị tha
288.
Thắp lên nén hương trầm
Quỳ lạy Phật Bồ Tát
Niệm câu Phật hiệu thầm
Nghe tiếng của tri âm
289.
Mong thế gian hoà bình
Người người đều thương nhau
Khuya nay hồn thanh tịnh
Ôi vũ trụ nhiệm mầu
290.
Cảm ơn cả cuộc đời
Cảm ơn mọi chúng sanh
Cảm ơn Phật ơn TRời
Cho chúng con hiền lành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 1 năm 2020