CHÚC EM NGÀY TỐT LÀNH
Chúc em ngày tốt lành
Cho mùa xuan hồng thắm
Áo em vàng đức hạnh
May mắn trọn ngàn năm


Em như vầng trăng rằm
Ôi tuyệt vời đẹp quá
Anh say mê mê đắm
Suốt muôn đời thiết tha


Anh làm thơ thật thà
Giữa vô cùng man trá
Dòng sông đêm kỳ lạ
Cháy muôn vàn xót xa


Gió mưa cõi ta bà
Cháy lên ngàn tia sáng
Em có là hội họa
Áo lụa vàng xênh xang
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 1 năm 2020