ANH ĐỐT LỬA TIM MÌNH CHO NGÀY MỚI
Có đôi lúc tưởng rằng hồn bạc nhược
Nhưng em ơi hồn vẫn rất kiên cường
Giữa tuyệt vọng ngỡ không còn mơ ước
Trái tim đau vụn vỡ cuối nẻo đường


Đời đầy những dối gian ám chướng
Người hại nhau lừa mỵ tranh giành
Anh thì vẫn là gã khờ vất vưởng
Thắp vàng lên ngọn nến tâm thành


May còn có em trong đêm lạnh
Sưởi ấm đời anh cứu độ giữa trời
Cám ơn em dâng ân tình phước hạnh
Cho thế gian còn tiếng ru hời


Anh đốt lửa tim mình cho ngày mới
Đợi mùa xụân nở cánh mai vàng
Em là ánh bình minh diệu vợi
Sáng tình yêu rực rỡ những huy hoàng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 1 năm 2020
SONG OF LULLABY
I am singing the song of lullaby
The way you praise is the way I try
Everything is so bright in the wonderful sky
You should be yield for the next phase to fry
Trần Minh Hiền Orlando January 16, 2020