Xin kính tăng quý đạo hửu quyển sách "Bệnh viện trả về, Phật pháp cứu sống" dưới dạng pdf. Xin tải với link này:

https://drive.google.com/file/d/1sa9...sPSL9dTIo/view